01 januari 2014
MINUSMA 2014

MINUSMA

Fuseliers in Mali, missie MINUSMA

De Verenigde Naties (VN) proberen in 2014 de veiligheid en stabiliteit in Mali te herstellen. Dit gebeurde met de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (Minusma). Nederland leverde vanaf begin 2014 een belangrijke bijdrage aan deze VN-missie. Het gaat om zo’n 370 man en 4 Apache-gevechtshelikopters. Vanaf oktober kwamen daar nog 3 Chinook-transporthelikopters bij en een uitbreiding van de troepen met 70 man. Op een stafelement in Bamako na, opereerden bijna alle Nederlanders vanuit de stad Gao, op het klimatologische grensgebied tussen de Sahara en de Sahel.

Fuseliers waren hierbij vanaf het begin van de partij. Delta Compagnie leverde een infanteriepeloton (“Force Protection platoon”?) voor het uitvoeren van beveiligingstaken in het op te bouwen Nederlandse kamp in Gao. Vooraf hadden ze geen idee van hun taken en ook niet van de duur van deze missie. Het peloton werd samengesteld uit anti-tankers, mortieristen en mensen van het stafpeloton en het Fire Support Team.

Het peloton kwam niet als eenheid in Gao aan (de eerste mensen vertrokken begin maart en de rest bijna twee maanden later). De omstandigheden in het op te bouwen kamp Castor waren primitief. Naast de wachtdiensten (met een grote onderbezetting) moesten er nog veel zaken opgestart worden, waaronder de bouw van wachtposten en checkpoints in samenwerking met de pantsergenie, en het opstellen van van consignes en procedures. Uiteindelijk viel het peloton op het kamp onder het luchtmacht-detachement. Het klimaat drukte een zware stempel op de inzetbaarheid van het personeel (soms werd het 69 graden Celsius).

De Fuseliers van D Compagnie werden begin juli 2014 afgelost door hun collega’s van A Compagnie. Deze Alpha Tijgers waren toen juist twee maanden terug van hun tewerkstelling op Curaçao. Zij namen de fakkel over en kwamen gelukkig in een iets beter bedje terecht dan hun voorganders.

Begin november 2014 keerden ook zij weer terug. In totaal is de uitzending voor beide pelotons rustig verlopen, afgezien van enkele raketbeschietingen (inslagen lagen buiten het kamp) en kleine incidenten aan de poort van kamp Castor.