Vereniging van Oud-Strijders van de Indië-bataljons van het Garderegiment Prinses Irene (VOSIB GRPI)

De vereniging is opgericht op 27 juni 1994 en fungeert als een samenwerkingsverband van de vijf afzonderlijke reünieverenigingen ( 3 t/m 7 GRPI). 
Doel: "De geschiedenis van het Regiment levend te houden, tradities te handhaven en de krachten van de vijf Indië-bataljons te bundelen, in een vereniging, waardoor tevens de communicatie met het parate bataljon beter gestroomlijnd zal zijn."

De bestuurlijke taken worden sinds 2010 verricht door het bestuur van de Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI).

Penningmeester    : A.C.M. (Corné) Brands
coördinatoren        : B.P. (Benjamin) Hoeberichts
                                A.J.J.M. (Arjan) Luijten

Privacy

Bij de VOS GRPI vinden wij uw privacy heel belangrijk. Daarom daarom gaan wij altijd heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als onderdeel van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene voldoen wij aan alle geldende wetgeving. Onze Privacyverklaring vindt u hier: https://www.fuseliers.nl/privacyverklaring-st-bg/.