ANBI

Stichting Brigade en Garde Prinses Irene

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een (culturele) ANBI. Verplichte gegevens in het kader van de ANBI vindt u hieronder.

ANBI gegevens

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is eigenaar van de Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene, het Regimentsblad "De Vaandeldrager" en deze website en sinds 01 januari 2013 door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr 8160.60.368).

Het meest recente beleidsplan wordt hier onder gepubliceerd. Tevens zijn hier de statuten van deze stichting te vinden.

De activiteiten van de Stichting en Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene worden gepubliceerd in het kwartaalblad "De Vaandeldrager". Het blad is online in te zien op www.fuseliers.nl/vaandeldrager 

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene kent geen financieel beloningsbeleid. Alle bestuursleden en vrijwilligers werken op basis van vrijwilligheid. De penningmeester legt jaarlijks financiële verantwoording af aan het bestuur en wordt gecontroleerd door de vicevoorzitter en een jaarlijks wisselend bestuurslid (KCC). De goedgekeurde jaarstukken zijn op verzoek in te zien.