ANBI

Stichting Brigade en Garde Prinses Irene

Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Verplichte gegevens in het kader van de ANBI vindt u hieronder.

ANBI gegevens

Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI nr 8160.60.368).

Het meest recente beleidsplan wordt hier onder gepubliceerd. Tevens zijn hier de statuten van de stichting te vinden.

De activiteiten van de stichting en Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene worden gepubliceerd in het kwartaalblad de Vaandeldrager. Het blad is online in te zien op www.fuseliers.nl/vaandeldrager 

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene kent geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden werken op basis van vrijwilligheid. De penningmeester legt jaarlijks financiële verantwoording af aan het bestuur. De goedgekeurde jaarstukken zijn op verzoek in te zien.