Vrienden van de Westenbergkazerne

Vanaf 1992 komen we tijdens de jaarlijkse reünie in maart bij elkaar, de vrienden van de voormalige Westenbergkazerne Schalkhaar. De oudgediende beroepsmilitairen (incl. KVV) en burgerpersoneel van voormalig 13 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en de in de kazerne gelegen ondersteunende eenheden (alle ex-dienstplichtigen zijn van harte welkom bij het Genootschap "Vrienden van de Fuseliers").

Je kunt je afvragen waarom er vijfentwintig jaar na de sluiting van de Westenbergkazerne nog steeds een groot aantal oud Westenbergers de moeite nemen om elkaar te ontmoetten. Immers, bij het bestand van meer dan tweehonderd leden, een bestand dat gek genoeg nog ieder jaar groeit, is de reünie buitengewoon populair en goed bezocht. Ondanks dat vele maten van toen al jaren in andere eenheden dienen of buiten Defensie werken. Ondanks ook, dat een aantal vrienden zich definitief in het buitenland hebben gevestigd en we, onontkoombaar, door de jaren heen, van een aantal voorgoed afscheid moesten nemen.

Er zijn diverse redenen te noemen voor die hechte onderlinge verbondenheid. In ieder geval het intensieve militaire leven als lid van het Fuseliers bataljon binnen de relatief kleine Westenberg gemeenschap waar iedereen elkaar kende. Maar ook omdat het grootste deel van de periode “Schalkhaar” zich afspeelde tijdens de zogenaamde koude oorlog. De “Oost -West” verhoudingen waren uiterst gespannen, wat vroeg om een hoge graad van paraatheid.

Daarnaast bestond de Koninklijke Landmacht uit een kader militie leger met hoofdzakelijk dienstplichtige militairen. Tezamen stond het garant voor een overvol oefenprogramma en een onafgebroken aaneenschakeling van opleiden, oefenen en trainen. We hebben het dan over oefen en trainingsomstandigheden die niet zelden plaatsvonden onder lastige, fysiek zware en vaak primitieve omstandigheden. Niet ongenoemd mag blijven dat genoemde factoren nog eens extra werden versterkt door een intensief messleven. In de praktijk van alle dag bleek dat een extra ondersteuning voor saamhorigheid en onderling plezier in de uitvoering. Zie hier het recept dat collegialiteit veranderd in kameraadschap en niet zelden vriendschappen oplevert voor het leven. In ieder geval brengt het jaarlijks een groot aantal oud Westenbergers bij elkaar en is de periode Schalkhaar een onuitputtelijke bron van sterke verhalen die steeds opnieuw worden vertelt en per jaar mooier worden.

Herman Wesselink, voormalig Chef Hofmeester van de officiersmess en Henny Meijerink, voormalig Officier Militaire Administratie, organiseerden in 1992 de eerste bijeenkomst. Zij konden toetertijd onmogelijk vermoeden dat dit spontane initiatief zo’n doorslaand succes zou worden. Immers, na 25 jaar is de jaarlijkse reünie uitgegroeid tot een fenomeen en bleek het een gouden greep die voorziet in een behoefte. In 2016 organiseerden we onze vijfentwintigste reünie.

Mede door sponsoring van het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) en een grote opkomst van deelnemers, werd het er een om in te lijsten. Ook de zesentwintigste bijeenkomst op 9 maart van dit jaar was met 121 deelnemers onveranderd drukbezocht en bijzonder geslaagd.

Op 14 mei 2016 was het bestuur en een groot aantal leden getuige van de festiviteiten vanwege de 75e verjaardag van het Regiment Garde Fuseliers Prinses Irene. Een uitstekend georganiseerd en grandioos feest in de oude kern van Oirschot. Een weerzien met veel oud Fuseliers maar ook een ontmoeting met de Fuseliers die vandaag de dag deel uitmaken van het bataljon. De uiterst geslaagde verjaardag gaf een helder beeld van het huidige Fuseliers bataljon dat op een uitstekende manier invulling geeft aan de handhaving en traditie van een trots infanterie regiment. Het regiment waar ook onze wortels liggen, dus ook ons bataljon, net zoals toentertijd het 13e in Schalkhaar. Een hechte gemeenschap, waar we het embleem met trots van dragen. En al is het dan voor velen niet meer dagelijks op de baret, of als borstzakhanger op het uniform, dan in ieder geval als warme herinnering.

VOLO ET VALEO

 

Privacy

Bij de Vrienden van de Westenbergkazerne vinden wij uw privacy heel belangrijk. Daarom daarom gaan wij altijd heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als onderdeel van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene voldoen wij aan alle geldende wetgeving. Onze Privacyverklaring vindt u hier: https://www.fuseliers.nl/privacyverklaring-st-bg/.