Vereniging van Officieren van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

officieren, 75 jaar

De vereniging richt zich primair op het bevorderen van de saamhorigheid van haar leden, officieren benoemd bij het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. 
Daarnaast beschouwt ze de saamhorigheid met de andere geledingen van het regiment, alsmede het levend houden van onze gemeenschappelijke geschiedenis en tradities ook als belangrijke taken.

Bestuur

Voorzitter:            Generaal-majoor der fuseliers b.d. Leen Noordzij
Secretaris:            Kapitein der fuseliers Mathijs Creemers
Penningmeester:  Majoor der fuseliers Helga van Stratum-Meindertsma