21 januari 2021
eFP-2021-1

De zogeheten enhanced Forward Presence (eFP) bestaat uit 4 multinationale bataljons. De militairen zijn afkomstig uit verschillende NAVO-landen. De bataljons worden gestationeerd in Polen, Estland, Letland en Litouwen. Het multinationale bataljon waarvan de Nederlandse eenheid deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en heeft Rukla als thuisbasis. Ook eenheden uit Noorwegen, België en Tsjechië maken er deel van uit de "Battlegroup. De NAVO wil met deze maatregelen schending van het NAVO-verdragsgebied voorkomen en de bondgenoten in het oosten van Europa geruststellen. Op dit moment zijn 18 landen onderdeel van de eFP. De maatregelen zijn niet alleen defensief, proportioneel en in lijn met internationale afspraken, maar tonen ook de solidariteit binnen de NAVO.
Paraat staan en oefenen

De B-Cie heeft in januari 2012 het stokje overgenomen van haar voorgangers in Rukla, de thuisbasis van de nederlandse militairen in Litouwen. Versterkt met een mortiergroep van de D-Cie, een Genie peloton van 411 PaGnCie en een afvoergroep van 13 Gnk hebben de mannen en vrouwen van de eenheid in zes maanden een druk en divers programma doorlopen. Overleven op het gevechtsveld onder arctische omstandigheden, het beoefenen van een verdediging tegen een zware gemechaniseerde tegenstander, deelname aan internationele militaire competieties en het beoefenen van het nabijgevecht, al dan niet in een bebouwde omgeving (Close Quarter Battle, CQB). Dit alles, uiteraard, bij alle denkbare weer en zicht omstandigheden.