21 juni 2007
ISAF TFE-4

ISAF TFE-4

Een peloton Fuseliers onder vreemde vlag in Afghanistan

Begin 2007, als het grootste deel van de Charlie Compagnie zich aan het voorbereiden is op een uitzending naar Bosnië-Herzegovina in het kader van de EUFOR-missie, krijgt de eenheid de opdracht om één peloton gereed te stellen voor de ISAF-missie in Afghanistan. Het peloton zal deel van de Battlegroep Task Force 4 Uruzgan gaan uitmaken.

In de zomer van 2007 moet het peloton vertrekken en werkt daarom in korte tijd het drukke opwerkprogramma af.
Het Eskadron, als Charlie-team binnen de Battlegroup, wordt verantwoordelijk voor het noordelijk gebied van Tarin Kowt: de De Rashan. Een half jaar voor de komst van het Charlie-peloton werd hier, in De Rashan, Patrolbase Poentjak nog door de Alfa Compagnie van het 17e bemand.

Van juli tot en met november 2007 voeren de Fuseliers van het 1e peloton Charlie-team talloze patrouilles en operaties uit, waarbij er regelmatig zwaar gevochten moet worden. Er wordt onder andere deelgenomen aan operatie “Spin Ghar”? waarbij Afghaanse, Nederlandse en Britse militairen (Nepalezen van The Royal Ghurka Regiment) de Baluchi vallei heroveren op de vijand.

De Fuseliers laten zicht tijdens hun uitzending van hun beste kant zien. Het optreden oogst dan ook veel waardering. Helaas moet de eenheid ook gewonden incasseren. Tijdens een verkenningsopdracht voor operatie Spin Ghar, rijdt het Bravo voertuig tijdens een gevechtscontact op een bermbom, of Improvised Explosive Device (IED). Hierbij raken vijf Fuseliers dusdanig gewond dat zij de missie niet af kunnen maken en terug moeten naar Nederland. Daarnaast wordt ook het Romeo voertuig geraakt door een granaat waarbij nog eens één Fuselier gewond raakt. Gelukkig kan hij hierna de uitzending nog wel voortzetten. Later zullen allen worden onderscheiden met de Draag Insigne Gewonden (DIG).

Al met al dus een intensieve uitzending maar wel eentje waarbij Fuseliers laten zien dat ze ook onder de vlag van een andere eenheid uitstekend hun werk doen.