Stichting Brigade en Garde Prinses Irene

Binnen het Commando Landstrijdkrachten vormen de Fuseliers een bijzonder infanterieregiment. Het is een Garderegiment met Britse wortels, die voortkomen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze website geeft toegang tot informatie over een levendige traditie en een bloeiend militair verenigingsleven.

Bestuurlijke koepel

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is de bestuurlijke koepel waaronder alle verenigingen en stichtingen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (GFPI) sinds 2000 samenwerken. Op 11 november 1960 werd deze stichting opgericht als "eigenaar" van het net opgerichte museum. Meer dan 60 jaar later is de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene verantwoordelijk voor de Regimentsverzameling (museum), het Regimentsblad "De Vaandeldrager", het oranje-blauwe boek "Garderegiment Fuseliers Prinses Irene" (Verweij, Sonnemans e.a. over de geschiedenis en de tradities GFPI), de website www.prinsesirenebrigade.nl en deze website. De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene ondersteunt de Regimentscommandant en daarmee het gehele Garderegiment, bestaande uit actief dienenden, post-actieven en veteranen, bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten.

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is voor al deze ondersteunende activiteiten mede afhankelijk van subsidies (waaronder het V-fonds) en donaties.

De Stichting is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende (Culturele) Instelling (ANBI), waardoor schenken fiscaal aantrekkelijk is (zie info ANBI op deze website). Verder kan er financieel worden bijgedragen aan het Vaandeldragerfonds (zie donatiepagina) en de Stichting Steunfonds Prinses Irene en Generaal Noothoven van Goor Fonds (zie donatiepagina).