Stichting Brigade en Garde Prinses Irene

Binnen het Commando Landstrijdkrachten vormen de Fuseliers een bijzonder infanterieregiment. Het is een Garderegiment met Britse wortels, die voortkomen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze website geeft toegang tot informatie over een levendige traditie en een bloeiend militair verenigingsleven.

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene

De stichting is opgericht op 11 november 1960 en draagt officieel de naam: "Stichting tot Handhaving van de Geschiedenis en de Traditiën der Voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en tot het behartigen van belangen van veteranen van bedoelde eenheden". Deze naam werd om pragmatische redenen al snel verbasterd naar “Stichting Brigade en Garde Prinses Irene” (St. B&G).

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene groeide in de jaren daarna uit naar een bestuurlijke koepel waaronder alle verenigingen en stichtingen gerelateerd aan het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (GFPI) werden verenigd en sinds 1998 nauw samenwerken om zo op de best mogelijke wijze invulling te geven aan hun gezamenlijke doelstelling(en).

Meer dan 60 jaar later is de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene verantwoordelijk voor de Regimentsverzameling (museum), het Regimentsblad "De Vaandeldrager", het oranje-blauwe boek "Garderegiment Fuseliers Prinses Irene" (Verweij, Sonnemans e.a. over de geschiedenis en de tradities GFPI), de website www.prinsesirenebrigade.nl en deze website. De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene ondersteunt de Regimentscommandant en daarmee het gehele Garderegiment, bestaande uit actief dienenden, post-actieven en veteranen, bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Last but not least ondersteunt de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene de Regimentscommandant bij het organiseren en uitvoeren van de (vijfjaarlijkse) lustrumviering (te tellen vanaf 1941).

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is voor al deze ondersteunende activiteiten mede afhankelijk van subsidies (waaronder het V-fonds) en donaties.

De Stichting is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende (Culturele) Instelling (ANBI), waardoor schenken fiscaal aantrekkelijk is (zie info ANBI op deze website). Verder kan er financieel worden bijgedragen aan het Vaandeldragerfonds (zie donatiepagina) en de Stichting Steunfonds Prinses Irene en Generaal Noothoven van Goor Fonds (zie donatiepagina).