De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene (St. B&G) is het platform waarbinnen alle geledingen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene functioneren. De stichting is tevens eigenaar van de regimentsverzameling en geeft een eigen kwartaalblad uit, genaamd de Vaandeldrager.

St. B&G
St. B&G

Postadres

Genm De Ruyter van Steveninckkazerne
Postbus 33
5688 GZ OIRSCHOT 040-26 65685

Rabobank Apeldoorn Rek.nr. NL24RABO 0138870934
t.n.v. Stichting Brigade en Garde Prinses Irene.

Bestuur

Voorzitter          

Brigade-generaal der Fuseliers b.d. A.T. Vermeij

Secretaris

Kapitein der Fuseliers M. Creemers

Penningmeester

Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. H. Laurens

Regimentscommandant

Luitenant-kolonel der Fuseliers H. Gorissen

Lid VOSKNBPI

Generaal-majoor van de Luchtmacht b.d. R.W. Hemmes

Lid VVVGFPI en VOS GRPI

Luitenant-kolonel der Fuseliers F.E.T.J. van Dijk

Lid VVOGFPI     

Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. P.J.M. Aerts

Conservator regimentsverzameling               

Dhr. J.W.H. Sonnemans

Lid Vaandeldrager

Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. H.S.C. Doreleijers

Lid Genootschap

Mevr. N. Swinkels

ANBI

Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Verplichte gegevens in het kader van de ANBI vindt u hier.

image description
Schouder embleem
image description
Ceremoniele stand