De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene (St. B&G) is het platform waarbinnen alle geledingen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene samenwerken.

St. B&G
St. B&G

Postadres

17 Painfbat GFPI Sie S1
T.a.v. Stichting Brigade en Garde Prinses Irene
Genm de Ruyter van Steveninckkazerne
Postbus 33
5688 ZG OIRSCHOT 040-26 65685

Rabobank Apeldoorn Rek.nr. NL24RABO 0138870934
t.n.v. Stichting Brigade en Garde Prinses Irene.

Bestuur

Voorzitter          

Brigade-generaal der Fuseliers b.d. A.T. Vermeij

Secretaris

Kapitein der Fuseliers L. van Beek

Penningmeester

Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. H. Laurens

Regimentscommandant

Luitenant-kolonel der Fuseliers G.R. Dimitriu

Regimentsadjudant,
tevens lid ROOV

Adjudant der Fuseliers J.J.H. Borrenbergs

Lid VOSKNBPI

Generaal-majoor van de Luchtmacht b.d. R.W. Hemmes

Lid VVVGFPI en VOS GRPI

Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. F.E.T.J. van Dijk

Lid VVOGFPI     

Majoor der Fuseliers B. Hoeberichts

Lid Vrienden van de Westenberg Majoor b.d. J. Lagaune

Conservator regimentsverzameling               

Dhr. J.W.H. Sonnemans

Lid Vaandeldrager

Kolonel der Fuseliers b.d. W. Verweij

Lid Genootschap

Kolonel Aalmoezenier b.d. J.C.M. van Lieverloo

ANBI

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Verplichte gegevens in het kader van de ANBI vindt u hier.

Privacy

Bij de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene vinden wij uw privacy heel belangrijk. Daarom daarom gaan wij altijd heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene voldoet aan alle geldende wetgeving. Onze Privacyverklaring vindt u hier: https://www.fuseliers.nl/privacyverklaring-st-bg/.

 

image description
Schouder embleem
image description
Ceremoniele stand