De "Stichting tot Handhaving van de Geschiedenis en de Traditiën der Voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en tot het Behartigen van Belangen van Veteranen van bedoelde Eenheden" is het platform waarbinnen alle geledingen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene samenwerken.

In de praktijk wordt deze stichting: "Stichting Brigade en Garde Prinses Irene" genoemd en afgekort als: St. B&G.

St. B&G
St. B&G

Postadres

17 Painfbat GFPI Sie S1
T.a.v. Stichting Brigade en Garde Prinses Irene
Genm de Ruyter van Steveninckkazerne
Postbus 33
5688 ZG Oirschot tel: 0889-515682

Rabobank Apeldoorn Rek.nr. NL24RABO 0138870934
t.n.v. Stichting Brigade en Garde Prinses Irene.

Bestuur

Voorzitter  

Brigadegeneraal der Fuseliers b.d. A.T. Vermeij

Secretaris

Kapitein der Fuseliers A.P.J.A Vugts

Penningmeester

Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. H. Laurens

Regimentscommandant

Luitenant-kolonel der Fuseliers N. Verhoef

Regimentsadjudant,
tevens lid ROOV

Adjudant der Fuseliers P.I.G. Bakkes


Lid VVVGFPI

Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. F.E.T.J. van Dijk

Lid VVOGFPI

Luitenant-kolonel der Fuseliers B.P. Hoeberichts

Lid Vrienden van de Westenberg Majoor b.d. J. Lagaune

Conservator regimentsverzameling            

Dhr. J.W.H. Sonnemans

Lid Vaandeldrager

Kolonel der Fuseliers b.d. W. Verweij

Lid Genootschap

Kolonel Aalmoezenier b.d. drs. J.C.M. van Lieverloo

Inschrijving KvK

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is, onder nummer 41244193, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als "Stichting tot Handhaving van de Geschiedenis en de Traditiën der Voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en tot het Behartigen van Belangen van Veteranen van bedoelde Eenheden".

ANBI

De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Verplichte gegevens in het kader van de ANBI vindt u hier.

Privacy

Bij de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene vinden wij uw privacy heel belangrijk. Daarom daarom gaan wij altijd heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Stichting Brigade en Garde Prinses Irene voldoet aan alle geldende wetgeving. Onze Privacyverklaring vindt u hier: https://www.fuseliers.nl/privacyverklaring-st-bg/.

 

image description
Schouder embleem
image description
Ceremoniele stand