Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

Na terugkeer van een inzet (UNIFIL, SFOR, KFOR, SFIR, ISAF etc.) is de aansluiting bij een veteranenvereniging doorgaans niet het eerste waar jonge beroepsmilitairen van een jaar of 30 aan denken. Initieel richt men zich - uiteraard - op maatschappelijke waarden zoals loopbaan en gezin. Pas, als men decennia later gesetteld is, problemen krijgt of gewoon behoefte heeft aan napraten gaat men elkaar weer opzoeken. Soms komt die behoefte al na enkele jaren op, maar dan is dat doorgaans bij diegene die met problemen hebben met de verwerking van de tijdens de missie opgedane ervaringen. Normaal gesproken begint men pas na vele jaren na te denken over een reünie of het weer anderszins opzoeken van de oude maten.

Begin januari 2010 zijn de Vereniging van Oud-strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene (VOSKNBPI), de Vereniging van Oud-strijders Indië-bataljons Garderegiment Prinses Irene (VOSIB) en de Vereniging Veteranen Vredesmissies Garderegiment Fuseliers Prinses Irene samengevoegd tot één Vereniging van Veteranen binnen het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI). 

Word lid van VVV GFPI!

Als (koorddragend) veteraan heeft u ongetwijfeld een speciale band met het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Door lid te worden van de VVVGFPI wordt deze band onderhouden en verstevigd én steunt u de VVVGFPI bij het realiseren van haar doelstelling(en). Via het inschrijfformulier, dat u hieronder kunt downloaden, kunt u lid worden van de vereniging. De contributie bedraagt € 15,- per jaar.
Zodra het formulier is ingevuld en ondertekend mag het gemaild worden naar vvvgfpi@fuseliers.nl, of opsturen naar Ledenadmin VVVGFPI Bijsterveldenlaan 72 5045 ZV Tilburg.

 

Als lid van VVVGFPI.....

... helpt u mee om veteranen in het algemeen, en de Fuseliers in het bijzonder een stem te geven in veteranenbeleid en het behartigen van veteranenbelangen en veteranenzorg. Daarnaast steunt u de VVVGFPI bij het uitvoeren van taken in het kader van de (zorg)verantwoordelijkheid van het Regiment voor haar veteranen o.a. door het beschikbaar stellen van nuldelijnsondersteuning. Verder organiseert en/of ondersteunt de VVVGFPI tal van (regiments)activiteiten en doelen.

Ook krijgen leden van de VVVGFPI het regimentsblad De Vaandeldrager ieder kwartaal op huisadres en kunnen zij namens het Regiment deelnemen aan officiële ceremonies zoals Dodenherdenking en Prinsjesdag, overige ere-couloirs, het detachement op de Nederlandse Veteranendag etc. Als lid van VVVGFPI mag u ook aan activiteiten van het Regiment deelnemen, zoals de Regimentsjaardag, Commando-overdrachten, Regiments­motor­toer­tocht en voor de kinderen van de leden het Kinderweekend.

Ben je koorddragend, maar geen veteraan dan ben je van harte welkom bij "Het genootschap Vrienden van de Fuseliers".

Zie ook ons voorlichtingsfilmpje:  VVVGFPI - YouTube 

 

Voorlichting VVVGFPI
Voorlichting VVVGFPI

Koepelorganisatie

Op 07 jan 2010 is de Vereniging Van Veteranen GFPI (VVVGFPI) opgericht, die als koepelorganisatie fungeert voor alle veteranen van het Regiment (VOSKNBPI, VOSIB en VVVGFPI) en 17 Painfbat Nederlands Nieuw-Guinea (1962). De koepelorganisatie vertegenwoordigt het Regiment en haar veteranen in het Veteranenplatform, bij contacten met de Stichting Veteraneninstituut, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, Gemeenschappelijk Overleg Regimenten en Korpsen KL etc..

Op de Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2018 is ingestemd met het verzoek van de reüniecommissie 17 Painfbat Nederlands Nieuw-Guinea (NNG) om toe te mogen treden tot de VVVGFPI. Hoewel deze eenheid in 1962 onder het vaandel van het regiment Chassé (inmiddels opgelegd) werd ingezet, maakte het wel deel uit van ons paraat bataljon. Op 18 juli 2018 heeft de reüniecommissie 17 Painfbat Nederlands Nieuw-Guinea (NNG) zich verbonden aan de VVVGFPI en er is afgesproken dat zij - voorlopig - zelf hun reünies blijven organiseren. Op 29 april 2022 hield deze eenheid - exact 60 jaar na inzet - haar laatste reünie en heft zichzelf eind 2022 op..

Op het moment dat de “oude generatie” veteranen niet meer in staat is om hun reünie of activiteiten te organiseren, neemt de koepelorganisatie de organisatie hiervan - indien daar behoefte toe bestaat - over. 

Reunies en activiteiten

De VVVGFPI geeft iedere eenheid die met Invasiefluitkoord werd uitgezonden de mogelijkheid om een reünie of activiteit te organiseren en ondersteunt bij de organisatie waar mogelijk. Dus verzamel alle kameraden (bijvoorbeeld via Facebook), vorm een activiteiten- of reuniecommissie en neem contact op met de secretaris (vvvgfpi@fuseliers.nl) voor de mogelijkheden.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds).  Vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) kan mede dankzij inkomsten uit loterijen jaarlijks ruim 200 initiatieven steunen die, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bijdragen aan onze sterke democratische rechtsstaat en vreedzame samenleving.
Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.

ANBI

De VVVGFPI is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr 8217.93.111). Het beleidsplan (link) staat links boven aan deze pagina. De VVVGFPI kent geen financieel beloningsbeleid; alle bestuursleden werken op basis van vrijwilligheid. Redelijke kosten gemaakt voor het uitvoeren van bestuurstaken worden wel vergoed. Financiele verantwoording wordt jaarlijks door het bestuur aan de leden afgelegd (Algemene Ledenvergadering). De actuele balans kunt u opvragen via de secr; vvvgfpi@fuseliers.nl of rechtstreeks bij de penningmeester.

Kamer van Koophandel

De Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17273694.

Privacy

Bij de VVVGFPI vinden wij uw privacy heel belangrijk. Daarom daarom gaan wij altijd heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als onderdeel van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene voldoen wij aan alle geldende wetgeving. Onze Privacyverklaring vindt u hier: https://www.fuseliers.nl/privacyverklaring-st-bg/.