Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

Na terugkeer van een inzet (UNIFIL, SFOR, KFOR, SFIR, ISAF etc.) is de aansluiting bij een veteranenvereniging doorgaans niet het eerste waar jonge beroepsmilitairen van een jaar of 30 aan denken. Initieel richt men zich - uiteraard - op maatschappelijke waarden zoals loopbaan en gezin.  Normaal gesproken begint men pas na vele jaren na te denken over een reünie of het weer anderszins opzoeken van de oude maten.


Word lid van VVV GFPI!

Als (koorddragend) veteraan heeft u ongetwijfeld een speciale band met het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Door lid te worden van de VVVGFPI wordt deze band onderhouden en verstevigd én steunt u de VVVGFPI bij het realiseren van haar doelstelling(en). Via het inschrijfformulier, dat u hieronder kunt downloaden, kunt u lid worden van de vereniging. De contributie bedraagt € 15,- per jaar.
Zodra het formulier is ingevuld en ondertekend mag het gemaild worden naar vvvgfpi@fuseliers.nl, of opsturen naar Ledenadmin VVVGFPI Bijsterveldenlaan 72 5045 ZV Tilburg.

 

Als lid van VVVGFPI.....

... helpt u mee om veteranen in het algemeen, en de Fuseliers in het bijzonder een stem te geven in veteranenbeleid en het behartigen van veteranenbelangen en veteranenzorg. Daarnaast steunt u de VVVGFPI bij het uitvoeren van taken in het kader van de (zorg)verantwoordelijkheid van het Regiment voor haar veteranen o.a. door het beschikbaar stellen van nuldelijnsondersteuning. Verder organiseert en/of ondersteunt de VVVGFPI tal van (regiments)activiteiten en doelen.

Ook krijgen leden van de VVVGFPI het regimentsblad "De Vaandeldrager" op huisadres en kunnen zij namens het Regiment deelnemen aan officiële ceremonies zoals het erecouloir bij de Dodenherdenking op de Dam, Prinsjesdag en overige ere-couloirs, het GFPI-detachement op de Nederlandse Veteranendag etc. Als lid van VVVGFPI mag u ook aan verschillende activiteiten van het Regiment deelnemen, zoals de Regimentsjaardag, Commando-overdrachten, Regiments­motor­toer­tocht etc..

Ben je koorddragend maar geen veteraan, dan ben je van harte welkom bij "Het genootschap Vrienden van de Fuseliers".

Zie ook ons voorlichtingsfilmpje:  VVVGFPI - YouTube 

 

Voorlichting VVVGFPI
Voorlichting VVVGFPI

Wijzigen persoonlijke gegevens

Vanwege de wet op de privacy krijgt onze ledenadministratie geen wijzigingen uit het Gemeentelijk Basis Archief of uit het Veteranen Registratie Systeem. Wij zijn dus afhankelijk van jullie melding als je gaat verhuizen, een nieuw telefoonnummer of e-mailadres krijgt.

Je kunt zelf jouw gegevens in onze ledenadministratie wijzigen en inzien (https://www.fuseliers.nl/inlog... ) of doorgeven aan ledenadmin@fuseliers.nl.  

Privacy

Bij de VVVGFPI vinden wij uw privacy heel belangrijk. Daarom daarom gaan wij altijd heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als onderdeel van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene voldoen wij aan alle geldende wetgeving. Onze Privacyverklaring vindt u hier: https://www.fuseliers.nl/privacyverklaring-st-bg/.

Koepelorganisatie

Op 07 jan 2010 is de Vereniging Van Veteranen GFPI (VVVGFPI) opgericht, die als koepelorganisatie fungeert voor alle veteranen van het Regiment. De VVVGFPI is de samenvoeging van de Vereniging van Oud-strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, Vereniging van Oud-strijders Indiëbataljons GRPI en de Vereniging Veteranen Vredesmissies Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. 

De koepelorganisatie vertegenwoordigt het Regiment en haar veteranen in het Veteranenplatform, bij contacten met de Stichting Nederlands Veteraneninstituut, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, Gemeenschappelijk Overleg Regimenten en Korpsen KL etc..

Reunies en activiteiten

De VVVGFPI geeft iedere eenheid die met Invasiefluitkoord werd uitgezonden de mogelijkheid om een reünie of activiteit te organiseren en ondersteunt bij de organisatie waar mogelijk. Dus verzamel alle kameraden (bijvoorbeeld via Facebook), vorm een activiteiten- of reuniecommissie en neem contact op met de secretaris (vvvgfpi@fuseliers.nl) voor de mogelijkheden.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds).  Het vfonds kan mede dankzij inkomsten uit loterijen jaarlijks ruim 200 initiatieven steunen die, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bijdragen aan onze sterke democratische rechtsstaat en vreedzame samenleving.
Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.

ANBI

De VVVGFPI is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr 8217.93.111). Het beleidsplan (link) staat links boven aan deze pagina. De VVVGFPI kent geen financieel beloningsbeleid; alle bestuursleden werken op basis van vrijwilligheid. Redelijke kosten gemaakt voor het uitvoeren van bestuurstaken worden wel vergoed. Financiele verantwoording wordt jaarlijks door het bestuur aan de leden afgelegd (Algemene Ledenvergadering). De actuele balans kunt u opvragen via de secr; vvvgfpi@fuseliers.nl of rechtstreeks bij de penningmeester.

Kamer van Koophandel

De Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17273694.