Na terugkeer van een vredesoperatie zoals UNIFIL, UNPROFOR, SFOR, KFOR, SFIR, ISAF etc. is de aansluiting bij een Veteranenvereniging doorgaans niet het eerste waar jonge beroepsmilitairen van een jaar of 23 aan denken. Initieel richt men zich - uiteraard - op maatschappelijke waarden zoals loopbaan en gezin. Pas, als men decennia later gesetteld is, problemen krijgt of gewoon behoefte heeft aan napraten gaat men elkaar weer opzoeken (zie ook de ervaring van de Libanon- gangers). Soms komt die behoefte al na enkele jaren op, maar dan is dat doorgaans bij diegene die met echte traumatische problemen te kampen hebben met de verwerking van de tijdens de missie opgedane ervaringen. Normaal gesproken begint men pas na vele jaren na te denken over een reünie of het weer anderszins opzoeken van de oude maten.

Begin januari 2010 zijn de Vereniging van Oud-strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene (VOSKNBPI), de Vereniging van Oud-strijders Indie-bataljons Garderegiment Prinses Irene (VOSIB) en de Vereniging Veteranen Vredesmissies Garderegiment Fuseliers Prinses Irene samengevoegd tot één Vereniging van Veteranen binnen het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI).

Word lid van VVV GFPI!

Als (koorddagend) veteraan heeft u ongetwijfeld een speciale band met het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Door lid te worden van de VVVGFPI wordt deze band onderhouden en verstevigd én steunt u de VVVGFPI bij het realiseren van haar doelstelling. Via het inschrijfformulier, dat u hieronder kunt downloaden, kunt u lid worden van de vereniging. De contributie bedraagt €15,- per jaar.
Zodra het formulier is ingevuld en ondertekend mag het gemaild worden naar vvvgfpi@fuseliers.nl, of opsturen naar Waterweegbree 28, 4823 NC Breda

 

Als lid van VVVGFPI.....

... helpt u mee om veteranen in het algemeen, en de Fuseliers in het bijzonder een stem te geven in veteranenbeleid en het behartigen van veteranenbelangen en veteranenzorg. Daarnaast steunt u de VVVGFPI bij het uitvoeren van taken in het kader van de (zorg)verantwoordelijkheid van het Regiment voor haar veteranen o.a. door het beschikbaar stellen van nuldelijnsondersteuning. Verder organiseert en/of ondersteunt de VVVGFPI tal van (regiments)activiteiten en doelen.

Ook krijgen leden van de VVVGFPI het regimentsblad De Vaandeldrager ieder kwartaal op huisadres en kunnen zij namens het Regiment deelnemen aan officiële ceremonies zoals Dodenherdenking en Prinsjesdag, overige ere-couloirs, het detachement op de Nederlandse Veteranendag etc. Als lid van VVVGFPI mag u ook aan activiteiten van het Regiment deelnemen, zoals de Regimentsjaardag, Commando-overdrachten, Regiments­motor­toer­tocht en voor de kinderen van de leden het Kinderweekend.

Ben je koorddragend, maar geen veteraan dan ben je van harte welkom bij "Het genootschap Vrienden van de Fuseliers".

 

Koepelorganisatie

Op 07 jan 2010 is de Vereniging Van Veteranen GFPI (VVVGFPI) opgericht, die als koepelorganisatie fungeert voor alle veteranen van het Regiment (VOSKNBPI, VOSIB en VVVGFPI). De koepelorganisatie vertegenwoordigt het Regiment en al haar veteranen in het Veteranenplatform, bij contacten met de Stichting Veteraneninstituut, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, Gezamenlijk Overleg Regimenten en Korpsen KL etc.. Op het moment dat de “oude generatie” veteranen niet meer in staat is om hun reünie of activiteiten te organiseren, neemt de koepelorganisatie de organisatie hiervan – indien daar behoefte toe bestaat - over. 

Reunies

De VVVGFPI geeft iedere eenheid die met Invasiefluitkoord werd uitgezonden de mogelijkheid om een reunie te organiseren en ondersteunt bij de organisatie waar mogelijk. Dus verzamel alle kameraden (bijvoorbeeld via Facebook), vorm een reuniecommissie en neem contact op met de secretaris (vvvgfpi@fuseliers.nl) voor de mogelijkheden.

ANBI

De VVVGFPI is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr 8217.93.111). Het beleidsplan incl. doelstelling is verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement. De VVVGFPI kent geen beloningsbeleid; alle bestuursleden werken op basis van vrijwilligheid. Redelijke kosten gemaakt voor het uitvoeren van bestuurstaken worden wel vergoed. Financiele verantwoording wordt jaarlijks door het bestuur aan de leden afgelegd (Algemene Ledenvergadering). De actuele balans kunt u opvragen via de secr; vvvgfpi@fuseliers.nl.

Kamer van Koophandel

De Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer; 17273694.