De Regiments OnderOfficiers Vereniging

ROOV

Om de ervaringen en saamhorigheid op een hoog peil te houden is er de Regiments Onderofficiers Vereniging (ROOV) die bij tijd en wijle bijeenskomsten organiseert waar de jonge- en de oudere onderofficier op informele wijze met elkaar in contact kan komen. Alle wapen- en dienstvakken van het bataljon zijn hierin vertegenwoordigd.

 

Voorzitter: Adjudant A.C.M. Brands
Secretaris: Sergeant-majoor P. Walhout
Penningmeester: Sergeant-majoor R. Bisschops