26 augustus 2019
eFP 2019

Delen van onze eenheid maken deel uit van de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Met het sturen van deze troepen onderstreept de NAVO de solidariteit met de Baltische staten en Polen.

Multinationale bataljons


De zogeheten enhanced Forward Presence (eFP) bestaat uit 4 multinationale bataljons. De militairen zijn afkomstig uit verschillende NAVO-landen. De bataljons worden gestationeerd in Polen, Estland, Letland en Litouwen. Het multinationale bataljon waarvan de Nederlandse eenheid deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en heeft Rukla als thuisbasis. Ook eenheden van Noorwegen maken er deel van uit. België verzorgt het transport. De NAVO wil met deze maatregelen schending van het NAVO-verdragsgebied voorkomen en de bondgenoten in het oosten van Europa geruststellen. Op dit moment zijn 18 landen onderdeel van de eFP. De maatregelen zijn niet alleen defensief, proportioneel en in lijn met internationale afspraken, maar tonen ook de solidariteit binnen de NAVO.
Paraat staan en oefenen
De Nederlandse militairen in Litouwen pendelen af en toe heen en weer tussen de 'thuisbasis' in Rukla en Pabrade, een dorp vlakbij de Wit-Russische grens en op nog geen 300 kilometer van Rusland. In deze omgeving ligt ook het grootste oefengebied van het land. Naast continu zichtbaar zijn en paraat staan, wordt er in Litouwen ook volop van de gelegenheid gebruik gemaakt om te oefenen. Ze hebben hier in principe 24/7 de tijd om combat te trainen in internationale setting en dat zes maanden lang. Hier worden de oefeningen niet onderbroken door weekenden, vakanties, ceremonies of andere verplichtingen. Een voordeel van het oefenterrein in het Litouwse Pabrade is het schiethuis, dat 2,5 keer groter is dan die in Harskamp en 12 keer meer mogelijkheden biedt.
In januari is het Charlie-Team in richting Litouwen vertrokken. Medio juli zal het Alfa-Team hen aflossen. Ook zij blijven hier zes maanden.