26 juni 2014
ACOTA

Les person search

Fuseliers in Afrika, missie ACOTA

Vanaf 2004 is, onder leiding van de Verenigde Staten, begonnen met het Africa Contingency Operations Training and Assistance (ACOTA)-progamma, als opvolging van het African Crisis Response Initiative (ACRI). Het ACOTA-programma is erop gericht de capaciteiten van 25 Afrikaanse landen te vergroten. Het doel is Afrikaanse militairen op te leiden en te trainen om vredesmissies uit te kunnen voeren op het Afrikaanse continent onder mandaat van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie. Het ACOTA-programma traint jaarlijks opeenvolgende 3 bataljonstaakgroepen die bestaan uit maximaal 3.500 militairen per keer. Nederland neemt deel aan het ACOTA-programma doormiddel van financiële steun en het zenden van militairen.

Vanaf juni 2014 nemen Fuseliers deel aan verschillende ACOTA-missies, 5 Fuseliers vertrokken in dat jaar naar Niger. Kort daarna namen 6 Fuseliers deel aan een ACOTA-missie in Uganda. In 2014 namen nog eens 4 Fuseliers deel aan een ACOTA-missie in Burkina Faso, een jaar later vertrok er nog één Fuselier naar dit land. In 2016 vertrokken wederom twee Fuseliers naar Uganda, één naar Benin en later nog één naar Uganda. Al deze uitzendingen duurden maximaal twee maanden.

Benin

De missie in Benin (2016) had als doel het opleiden van militairen, die vanaf 2017 worden ingezet in Mali. Gedurende tien weken kregen deze Beninse militairen verschillende trainingen. Zo werd de staf getraind, en was er aandacht voor specialistische individuele militare vaardigheden zoals rijopleidingen, Combat Life Saver (CLS) en mortier training. Ook moesten er ‘basic soldier skills’ aangeleerd worden, zoals schiethoudingen, patrouilleren en person search. De groep opleiders was vooral op zichzelf aangewezen en in principe moesten zij alles zelfstandig regelen. Vooraf was alleen bekend wanneer ze zouden gaan, wat het doel van de missie was. Ook was er enige randinformatie over Benin bekend. Er werd nauw samengewerkt met Amerikaanse militairen die de eerste vier weken op zich namen, daarna sloten de Nederlandse militairen zich aan bij de missie. De militairen waren vooral mentoren van de Beninse instructeurs. Uiteindelijk werd er veel vooruitgang geboekt, maar het niveau was nog steeds niet altijd zoals gewenst.

image description
Lesje person search
image description
Schietbaan

Oeganda

Van februari t/m april 2017 heeft 13 Lichte Brigade deelgenomen aan ACOTA 22. Deze kleine missie van buitenlandse zaken is uitgevoerd in Oeganda en bestond uit:

In Oeganda vond de training plaats in Singo Trainings Camp, een locatie 40 km ten noorden van de hoofdstad Kampala. Hier beschikt de Ugandas People’s Defence Force over faciliteiten voor het opleiden en trainen van een infanterie brigade. De opleiding wordt grotendeels verzorgd door Oegandese trainers. Hierbij ondersteunen Frankrijk (niv 1-2), de Verenigde Staten (niv 3-4) en Groot Brittannië (niv 5-6) de trainingen met expertise. Nederland is, met een beperkte deelname, de gehele periode vertegenwoordigt.  Door veel te investeren in de relatie met de Oegandezen hebben we hun vertrouwen kunnen winnen waardoor een juist klimaat van onderlinge acceptatie ontstond. Het is zeker niet zo dat alle aangedragen tips zomaar zijn overgenomen. Commandanten hebben gevechtservaring opgedaan in diverse conflicten en gebruiken dit in hun manier van werken. Gedurende de training hebben we langzaam maar zeker steeds meer terug gezien van onze inbreng.

image description
Patrouille
image description
Team ACOTA Oeganda