Inloggen op uw profiel

Inloggegevens:

Vragen of opmerkingen » ledenadmin@fuseliers.nl

Als u in ons bestand staat zonder e-mailadres of u loopt vast tijdens het inloggen, kunt u uw e-mailadres doorgeven aan ledenadmin@fuseliers.nl om uw account te activeren. Ook als u andere vragen heeft over inloggen kunt die stellen per mail of via 040 - 266 56 62 (bij geen gehoor 040-266 5685).

Privacy

Wij vinden uw privacy heel belangrijk. Daarom daarom gaan wij altijd heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als onderdeel van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene voldoen wij aan alle geldende wetgeving. Onze Privacyverklaring vindt u hier: https://www.fuseliers.nl/privacyverklaring-st-bg/.