31 oktober 2016
Compagnie in de West (CIDW)

Groepsfoto

Ccie in de West

Op 31 Oktober 2016 vertrok een voordetachement richting Curaçao om voorbereidingen te treffen voor de hoofdmacht. In deze week stond de HOTO tussen rotatie 22 en 23 centraal. Er werd afgesloten met de peddel overdracht, dit staat voor het overdragen van het commando.

Op 7 November 2016 arriveerde de hoofdmacht, zij namen intrek in de voor hen bestemde verblijven voor de komende 4 maanden. Week 1 en 2 stonden in het teken van een acclimatisatie programma geleid door de Koninklijke Marine. Een fysieke opbouw middels vele voetverplaatsingen en presentaties omtrent het eiland. In week 3 gingen we naar het oefenterrein WACAWA, hier maakten we een start op niveau 1 en 2 optreden. Dit om verder te gewennen aan het klimaat met bepakking. De week erna werd dit uitgebouwd naar pelotons optreden in voorbereiding op de oefening Bonaire. De oefening Bonaire is aangelopen conform een uitzending, met het stabilisatie optreden centraal. Het eiland werd opgedeeld in meerdere vakken en er werden verkenningen uitgevoerd naar de verschillende NAI’s (Named Area of Interest). Ook werden er sociale patrouilles uitgevoerd en KLE (Key Leader Engagement) gesprekken met lokale bewindslieden. Hieruit volgden de doelen waarop acties ontplooit gingen worden. Het BWV peloton (beteugelen van woelingen) werd getest door scenario training. Met een groot eindscenario, een ramp met vele slachtoffers, waar zij met de lokale hulpdiensten moesten samenwerken. De oefening werd met een groot eindscenario afgesloten waarbij we de opponent van het eiland verdreven en Bonaire veilig achter lieten.

De volgende grote oefening was de LFX, hier werd de eenheden de kans geboden volledig geïntegreerd met sniper en genie als SUA op te treden. Het oefenterrein biedt de mogelijkheid om een grote firebox te maken en een scenario van 24 uur. De LFX sloten we af met een full scale attack met alle middelen waar de compagnie over beschikt. Dekkings- en snipervuur over en langs je heen was voor vele binnen de compagnie een nieuwe ervaring.