01 augustus 2001
SFOR-10

Lufo Buojno

Zeker geen routine!

In de zomer van 2001 verbleven zo’n 200 Fuseliers op de Balkan. Ze maakten deel uit van het mechbat dat werd gevormd door 11 Tankbataljon Regiment Huzaren van Sytsama. De Bravo ‘Eagle’ Compagnie en een deel van de Charlie Compagnie vormden de harde Fuselierskern. De “Bravo’s”? waren gelegerd in Bugojno met uitzondering van het 1e infanteriepeloton dat met de “Charlies”? vanuit Novi Travnik opereerde.
 

Lufo Buojno
Lufo Buojno

Vijf jaar na het tekenen van de vrede, woedde de discussie over nut en noodzaak van zware militaire aanwezigheid in Bosnië volop. Er bleek echter geen sprake van sleur en verveling voor de uitgezonden militairen.

SFOR 10 was absoluut geen routine-uitzending, ook al was de oorlog al vijf jaar voorbij. Bij aankomst in Bosnië was het direct al onrustig: Kroatische nationalisten riepen op tot een afscheiding van de Moslim-Kroatische Federatie wat haaks staat op de afspraken uit het vredesakkoord. Eén van de dreigingen was dat Kroatische militairen hun kazernes zouden verlaten met alle gevolgen voor de (militaire) stabiliteit van dien. De kazernes werden dan ook klokrond geobserveerd.

Heli landt bij Blue Light
Heli landt bij Blue Light

In de uitzendperiode viel ook 11 september en dit leidde tot de nodige extra activiteiten. Zo werden extra beveiligingsmaatregelen voor het optreden zowel in als buiten de base en steeg het aantal “requests for information”? op het inlichtingenfront explosief. Alles wat tijdens of na de oorlog ook maar iets te maken had met Moslimextremisme mocht zich verheugen op intensieve belangstelling van SFOR.

image description
Bteam onderweg naar Manjaca
image description
Bteam in Banjo Luka

Bravo “Eagle”? Team nam o.a. deel aan Operation Gauntlet waarbij het aantal Bosnische wapenopslagplaatsen gereorganiseerd en drastisch verkleind werd. Zonder andere operaties te kort te willen doen, is dit wel één van de zaken geweest die de stabiliteit in Bosnië aanmerkelijk vergrootte.