01 juni 1996
IFOR-2

ifor-2

De eerste internationale operatie waaraan het regiment sinds de inzet in Nederlands-Indië deelnam, bracht drie compagnieën van 17 Pantserinfanteriebataljon naar voormalig Joegoslavië. Begin jaren negentig viel dit land uiteen. Verschillende deelrepublieken riepen de onafhankelijkheid uit. De Serven wilde dit voorkomen en koersten aan op een conflict. In 1992 brak een burgeroorlog uit. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties riep de United Nations Protection Force (UNPROFOR) in het leven. UNPROFOR moest een verdere escalatie van het geweld voorkomen. In Bosnië-Herzegovina hadden Bosnische Serviërs het gemunt op andere etnische groepen. Vooral de moslimbevolking moest het ontgelden. De Bosnische Serviërs drongen de moslims terug tot in kleine enclaves. De Verenigde Naties riepen zes enclaves uit tot safe area en stationeerden er troepen van UNPROFOR. Eind 1995, na een nieuw staakt-het-vuren, nam de NAVO het stokje van UNPROFOR over. De 60.000 man sterke Implementation Force (IFOR) moest toezien op de naleving van het bestand. Anders dan UNPROFOR was IFOR geen ‘blauwe’ maar een ‘groene’ missie. IFOR-eenheden waren zwaarder bewapend en hadden een veel ruimere geweldsinstructie.

Nederland zette een gemechaniseerd bataljon in, met twee pantserinfanteriecompagnieën, een tankeskadron en een versterkte staf, staf- en verzorgingscompagnie (ssvocie). Het bataljon werd in drie gemengde teams verdeeld en ontplooid binnen het Britse divisievak. Het bataljonshoofdkwartier betrok een hotel bij Sisava.

42 Pantserinfanteriebataljon RLJ beet de spits af en werd in juni 1996 afgelost door 17 Painfbat GFPI.  De kern van het tweede IFOR-bataljon werd gevormd door de B-, C- en SSVOstcie van 17 Painfbat GFPI. Deze eenheid, aangevuld met onder meer het A-eskadron van 42 Tkbat en 112 Pagncie, staat onder leiding van Lkol der Fuseliers J.A. van der Louw. Met toestemming van de oud-strijders van de Irene Brigade droegen alle circa 900 militairen van 17 (NL) Mechbat GFPI-IFOR2 op hun gevechtstenue het invasiekoord. De uitzending van IFOR-2 stond in het teken van de landelijke verkiezingen op 14 september 1996. In de voorafgaande weken deden de militairen van IFOR-2, er alles aan om veiligheid in het gebied te verbeteren. De verkiezingen waren een bemoedigend succes. In de laatste drie maanden van de uitzending werden de verdere grondslagen gelegd voor de wederopbouw van Bosnië- Herzegovina.