24 november 2017
RSM 2017

RSM

De Resolute Support Mission (RSM) volgde de ISAF-missie op. Het is een NAVO geleide missie in Afganistan met een centrale basis in Kabul/Bagram ondersteund door vier andere basissen in Mazar-e Sharif, Herat, Kandahar en Laghman.

RSM algemeen

RSM is gericht op het trainen, adviseren en assisteren van de Afghan National Security Forces (ANSF). De missie ondersteunt de Afghaanse overheid door op institutioneel en regionaal niveau het leger en de politie te trainen, te adviseren en te assisteren. Van het trainen op het uitvoerende en lokale niveau, zoals ten tijde van de ISAF-missie, is geen sprake meer. Het doel van Resolute Support is een professioneel en zelfredzaam veiligheidsapparaat dat ook op lange termijn in staat is de veiligheid te handhaven en blijvend weerstand te bieden aan de opstandelingen.

De Nederlandse bijdrage aan Resolute Support richt zich op de noordelijke regio, met Duitsland als Framework Nation, inclusief een bijdrage aan de NAVO-staven in Mazar-e-Sharif. Daarnaast voorziet het kabinet een kleine bijdrage aan de NAVO-staven in Kabul.

De totale Nederlandse bijdrage bedraagt maximaal honderd militairen en bestaat uit:

  • Ongeveer tien personen voor de advisering van de ANSF, ook op het gebied van gender en de implementatie van VN Veiligheidsraadresolutie 1325;
  • Medische capaciteit van ongeveer 25 personen ten behoeve van het NAVO-contingent in Mazar-e Sharif;
  • Een transporteenheid van ongeveer dertig personen voor het transport, inclusief de beveiliging, van de adviseurs. Deze eenheid beschermt tevens de adviseurs op de trainingslocaties;
  • Ondersteuning van de multinationale logistieke eenheid en het nationaal ondersteuningsdetachement, met ongeveer twintig personen. Zoals gebruikelijk is bij de start en de beëindiging van militaire missies extra personeel nodig in de ondersteuning;
  • Stafofficieren in de NAVO-hoofdkwartieren in Kabul en Mazar-e Sharif (ongeveer vijftien personen).

Staf

De Nederlandse staf, die de leiding draagt over de Multinationale Force Protection Compagnie (MNFP), bestond grotendeels uit personeel van onze Alpha Compagnie. Zij droeg zorg voor de planning en coördinatie, de bevoorrading van eenheden op buitenposten, de verbinding en inlichtingen. Daarnaast bemande de staff 24 uur per dag het tactische operatie centrum (TOC), op de safe haven van Camp Shaheen. Ook de staff verbleef van mei tot november 2017 in Afghanistan. In juli 2017 nam de staf gedurende 7 weken het TOC in Camp Pamir Kunduz over van de Duitse FP aldaar.

Force Protection

Het Zware Wapens Peloton van 17 GFPI Alpha “Tijger”? Compagnie vormde het Nederlandse Delta peloton in de Multinationale Force Protection Compagnie (MNFP). Het peloton heeft een diversiteit aan opdrachten uitgevoerd. Dit loopt uiteen van het beveiligen van adviseurs tijdens hun werk in MeS Stad, tot patrouilles en VIP bezoeken. Ook heeft het peloton drie maal een lange periode doorgebracht op Camp Shaheen, waarbij zij verantwoordelijk waren voor de beveiliging en QRF taken. Dit alles vergde een hoog operationeel tempo. Het peloton verliet elke dag het kamp, waarbij twee opdrachten per dag geen uitzondering waren. Vervolgens komt het onderhoud van het materiaal daar ook nog bij. Dit deden zij van juli tot november 2017.

Daarnaast is er tijdens de uitzending ook hard getraind: niveau 1 skills en drills, maar ook niveau 2 en 3 op de IED-lane: verplaatsen bij duisternis, reactie en besluitvorming bij een IED aanslag, samenwerking met het Georgische IRF peloton en de afvoergroepen en uiteraard oefenen op de schietbaan. Tot slot heeft het peloton een Ground Defence Area-patrouille bij nacht uitgevoerd.

Op maandag 18 september 2017 bezocht de commandant van de missie Resolute Support in Afghanistan, Generaal Nicholson, Camp Marmal in Mazar-e-Sharif. Tijdens zijn bezoek heeft generaal Nicholson coins uitgereikt aan zeven ‘outstanding soldiers’ als blijk van waardering voor hun werk. Vanuit het Nederlands contingent ontvingen Tweede luitenant Jan van 17 Painfbat GFPI en een Nederlandse luitenant-kolonel een coin.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Groep RSM
Groep RSM

Adviseurs

17 Painfbat GFPI leverde vier adviseurs vanaf 7 november 2017. De groep adviseurs is zonder bijzondere voorbereiding met ieder afzonderlijk een eigen opwerkprogramma, voor het eerst als team op de dag van vertrek samengekomen op Schiphol. Een mooie mix van verschillende persoonlijkheden, afkomstig vanuit de Landmacht (onder andere 17 Painfbat GFPI) en de Marechaussee. Zij zijn in zes maanden tijd uitgegroeid tot een hecht team. Deze groepscohesie heeft ertoe geleid dat ieder op zijn eigen manier en met een goed gevoel invulling aan zijn taak als adviseur heeft kunnen geven. Ze zaten van mei tot november 2017 in Afghanistan. Te midden van de Afghaanse werkelijkheid, met operationele beperkingen en onmogelijkheden hebben zij het werk gedaan, waarvoor de missie Resolute Support is bedoeld: Train, Advise and Assist.

Coin uitreiking
Coin uitreiking