12 juli 2018
RSM 2018

De Resolute Support Mission (RSM) volgde de ISAF-missie op. Het is een NAVO geleide missie in Afganistan met een centrale basis in Kabul/Bagram ondersteund door vier andere basissen in Mazar-e Sharif, Herat, Kandahar en Laghman.


RSM algemeen

RSM is gericht op het trainen, adviseren en assisteren van de Afghan National Security Forces (ANSF). De missie ondersteunt de Afghaanse overheid door op institutioneel en regionaal niveau het leger en de politie te trainen, te adviseren en te assisteren. Van het trainen op het uitvoerende en lokale niveau, zoals ten tijde van de ISAF-missie, is geen sprake meer. Het doel van Resolute Support is een professioneel en zelfredzaam veiligheidsapparaat dat ook op lange termijn in staat is de veiligheid te handhaven en blijvend weerstand te bieden aan de opstandelingen.
De Nederlandse bijdrage aan Resolute Support richt zich op de noordelijke regio, met Duitsland als Framework Nation, inclusief een bijdrage aan de NAVO-staven in Mazar-e-Sharif. Daarnaast voorziet het kabinet een kleine bijdrage aan de NAVO-staven in Kabul.
Voor meer informatie over deze missie zie deze link: https://www.fuseliers.nl/st-bg/uitzendingen/rsm-2017/

Staf

De Nederlandse staf, die de leiding draagt over de Multinationale Force Protection Compagnie (MNFP), bestond grotendeels uit personeel van onze Delta Compagnie. Zij droeg zorg voor de planning en coördinatie, de bevoorrading van eenheden op buitenposten, de verbinding en inlichtingen. Daarnaast bemande de staf 24 uur per dag het tactische operatie centrum (TOC), op de safe haven van Camp Shaheen. De staf verbleef van november 2017 tot mei 2018 in Afghanistan.

 

Force Protection Platoon


Het Zware Wapens Peloton (MRAT) van de Delta Compagnie vormde het Nederlandse Delta peloton in de Multinationale Force Protection Compagnie (MNFP). Het peloton heeft een diversiteit aan opdrachten uitgevoerd. Dit loopt uiteen van het beveiligen van adviseurs tijdens hun werk in MeS Stad, tot patrouilles en VIP bezoeken. Ook heeft het peloton drie maal een lange periode doorgebracht op Camp Shaheen, waarbij zij verantwoordelijk waren voor de beveiliging en QRF taken. Dit alles vergde een hoog operationeel tempo. Het peloton verliet elke dag het kamp, waarbij twee opdrachten per dag geen uitzondering waren. Vervolgens komt het onderhoud van het materiaal daar ook nog bij. Dit deden zij van november 2017 tot maart 2018. Het Verkenningspeloton nam dit in maart over en keerde in juli weer terug naar Nederland.
Daarnaast is er tijdens de uitzending ook hard getraind: niveau 1 skills en drills, maar ook niveau 2 en 3 op de IED-lane: verplaatsen bij duisternis, reactie en besluitvorming bij een IED aanslag, samenwerking met het Georgische IRF peloton en de afvoergroepen en uiteraard oefenen op de schietbaan. Tot slot heeft het peloton een Ground Defence Area-patrouille bij nacht uitgevoerd.