Heeft u gediend onder de naam ‘Irene’ of voelt u zich betrokken bij de ‘Fuseliers’ en spreekt traditiehandhaving in de breedste zin van het woord u aan,  dan kunt u lid worden van het : ‘Genootschap Vrienden van de Fuseliers’

Genootschap

Het doel van het Genootschap is een vriendenclub van mensen te zijn die, zowel binnen als buiten het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, het Regiment een warm hart toedragen en zich er op wat voor manier dan ook bij betrokken voelen.

Een Genootschap dat leden verenigt die reeds zijn aangesloten bij een van de bestaande verenigingen die ressorteren onder de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene. Maar ook degenen die daar om diverse redenen geen lid van kunnen worden, zoals de ex-dienstplichtigen van 13 Painfbat GFPI.

Kortom mensen met een Fuselierhart!!

Het Genootschap kent geen onderscheid in rang of stand. Geen onderscheid in militair of burger. En natuurlijk staat gezelligheid hoog in het “Genootschapvaandel”.

Lidmaatschap

Leden van het Genootschap betalen een bijdrage van 15 Euro (per jaar) maar krijgen er veel voor terug:

  • Zij ontvangen het Regimentsblad “de Vaandeldrager”;
  • Zij worden uitgenodigd voor activiteiten van het Regiment (bijvoorbeeld de Regimentsjaardag, Regimentsbijeenkomsten, het bijwonen van een koorduitreiking); zie hiervoor altijd de Regimentskalender in de Vaandeldrager;
  • Zij worden uitgenodigd voor activiteiten van het Genootschap;
  • Zij worden uitgenodigd voor activiteiten georganiseerd door 17 Painfbat GFPI om te zien hoe het huidige bataljon opereert;
  • Zij kunnen een reünie organiseren onder “de vlag” van het Garderegiment;
  • Zij hebben gratis en onbeperkt toegang tot het Museum.

Kortom meer dan voldoende om het lidmaatschapsgeld waar te maken. Bovendien wordt met uw bijdrage ook de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene gesteund, die op haar beurt weer een bijdrage levert aan het museum. 

 

Bestuur

Voorzitter      Kolonel (b.d.) Jan van Lieverloo
Vice voorzitter / vertegenwoordiger
  Nelleke Swinkels - vd Vorst  
Penningmeester      Bert van Drunen
Secretaris / ledenadministratie      Rick Crauwels
Lid en geestelijk adviseur      Aalmoezenier Marco Spies

 

 

Privacy

Bij de het Genootschap Vrienden van de Fuseliers vinden wij uw privacy heel belangrijk. Daarom daarom gaan wij altijd heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als onderdeel van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene voldoen wij aan alle geldende wetgeving. Onze Privacyverklaring vindt u hier: https://www.fuseliers.nl/privacyverklaring-st-bg/.