Vereniging van Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene (VOSKNBPI)

VOS KNBPI

De vereniging werd in op 12 april 1947 opgericht met als doel: het in stand houden van de onderlinge kameraadschap, door middel van het jaarlijks organiseren van een reünie. Eerste voorzitter was Genm A.C. de Ruyter van Steveninck, een voormalige commandant van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene.

De vereniging gaf vanaf 1985 een kwartaalblad uit, "De Vaandeldrager". In 2001 is dit blad overgedragen aan de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene.

Na 75 jaar is de vereniging eind 2022 opgeheven.

Bestuur

Alle bestuurlijke taken worden verricht door het bestuur van de Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI).

Adviseur VOSKNBPI in het bestuur VVVGFPI: Mevr. N. Swinkels-van de Vorst.

Privacy

Bij de VVVGFPI vinden wij uw privacy heel belangrijk. Daarom daarom gaan wij altijd heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als onderdeel van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene voldoen wij aan alle geldende wetgeving. Onze Privacyverklaring vindt u hier: https://www.fuseliers.nl/privacyverklaring-st-bg/.