Vereniging van Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene (VOSKNBPI)

VOS KNBPI

De vereniging werd in op 12 april 1947 opgericht met als doel: het in stand houden van de onderlinge kameraadschap, door middel van het jaarlijks organiseren van een reünie.
Eerste voorzitter was Genm. A.C. de Ruyter van Steveninck, de voormalige commandant van de Brigade.

De vereniging gaf vanaf 1985 een kwartaalblad uit, "de Vaandeldrager". Inmiddels is dit blad overgedragen aan het regiment en de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor hen die korte of langere tijd deel hebben uitgemaakt van de voormalige Prinses Irene Brigade, vanuit alle geledingen.

Bestuur

Voorzitter: Genmaj. b.d. R.W. Hemmes
Secretaris: F. C. van der Meeren
Penningmeester: Lkol b.d. H. Laurens
Lid: N. Swinkels-van de Vorst

Privacy

Bij de VOSKNBPI vinden wij uw privacy heel belangrijk. Daarom daarom gaan wij altijd heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als onderdeel van de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene voldoen wij aan alle geldende wetgeving. Onze Privacyverklaring vindt u hier: https://www.fuseliers.nl/privacyverklaring-st-bg/.