26 januari 2021
RSM 2020

De Resolute Support Mission (RSM) volgde de ISAF-missie op. Het is een NAVO geleide missie in Afganistan met een centrale basis in Kabul/Bagram ondersteund door vier andere basissen in Mazar-e Sharif, Herat, Kandahar en Laghman.

RSM algemeen

RSM is gericht op het trainen, adviseren en assisteren van de Afghan National Security Forces (ANSF). De missie ondersteunt de Afghaanse overheid door op institutioneel en regionaal niveau het leger en de politie te trainen, te adviseren en te assisteren. Van het trainen op het uitvoerende en lokale niveau, zoals ten tijde van de ISAF-missie, is geen sprake meer. Het doel van Resolute Support is een professioneel en zelfredzaam veiligheidsapparaat dat ook op lange termijn in staat is de veiligheid te handhaven en blijvend weerstand te bieden aan de opstandelingen.

De Nederlandse bijdrage aan Resolute Support richt zich op de noordelijke regio, met Duitsland als Framework Nation, inclusief een bijdrage aan de NAVO-staven in Mazar-e-Sharif. Daarnaast voorziet het kabinet een kleine bijdrage aan de NAVO-staven in Kabul.

Door COVID-19 werd de missie sterk beïnvloed en moest er afgeweken worden van bestaande procedures en taken. Zo moest al het personeel een 14 daagse quarantaine ondergaan om besmettingen binnen de missie te voorkomen. Ook waren er op de base maatregelen genomen om een ziekte verspreiding snel tegen te gaan en moest er bij opdrachten buiten de poort veel afstand gehouden worden tot de lokale bevolking. Ook was er naar aanloop van de Afghaanse vredesonderhandelingen tussen de coalitie troepen en de Taliban een staakt het vuren afgekondigd. Dit heeft echter niet geleid tot een vreedzame periode voor de lokale bevolking waarvan menig patrouille getuige is geweest.

Staf

De Nederlandse staf, die de leiding draagt over de Multinationale Force Protection Compagnie (MNFP), bestond grotendeels uit personeel van onze Delta Compagnie. Zij droeg zorg voor de planning en coördinatie, de bevoorrading van eenheden op buitenposten, de verbinding en inlichtingen. Tevens zijn er meerdere compagnies operaties uitgevoerd die voorbereid en aangestuurd zijn door deze staf.

De staf verbleef van april tot eind oktober 2020 in Afghanistan.

Force Protection Platoon

Het antitank peloton (LRAT) van de Delta Compagnie vormde het Nederlandse Delta peloton in de Multinationale Force Protection Compagnie (MNFP). Het peloton heeft een diversiteit aan opdrachten uitgevoerd. Dit loopt uiteen van het beveiligen van adviseurs tijdens hun werk in MeS Stad, tot patrouilles en VIP bezoeken. Ook heeft het peloton meerdere malen een periode doorgebracht op Camp Shaheen, waarbij zij verantwoordelijk waren voor de beveiliging en QRF taken. Dit alles vergde een hoog operationeel tempo. Het peloton verliet elke dag het kamp, waarbij twee opdrachten per dag geen uitzondering waren. Vervolgens komt het onderhoud van het materiaal daar ook nog bij. Dit deden zij van juli tot november 2020. Door de vele patrouilles die bij dag en nacht werden uitgevoerd waren ze een van de belangrijkste inlichtingen sensoren voor het gebied Mazar-e-Sharif. Intensief contact met de lokale bevolking door de vele sociale patrouilles zorgde ervoor dat er een goed beeld was wat COVID-19 en de vredesonderhandelingen voor effect hebben gehad om onze omgeving.