15 april 1946
Oprichting regiment Assen en Vught

Regiment Princes Irene

Op 15 april 1946 wordt het Regiment Prinses Irene opgericht en ingedeeld bij het 2de Infanterie Depot te Arnhem. Hier, op de Menno van Coehoornkazerne en de Saksen Weimarkazerne, worden de vijf Indië-bataljons opgeleid.

Oprichting regiment Assen en Vught

In 1953 wordt de opleiding opnieuw gereorganiseerd. Voor het Garderegiment Fuseliers heeft dit tot gevolg dat de basisopleiding wordt samengebracht met de Garderegimenten Grenadiers en Jagers in het 1e (Garde-) Infanteriedepot op de Frederik Hendrikkazerne te Vught.

image description
image description

Regimentscommandant en vaandel verblijven hier en ook wordt er een jaar later het eerste museum ingericht. Het 411e bataljon wordt het parate bataljon van het regiment en het verhuist van Ermelo naar de Westenbergkazerne te Schalkhaar.

In 1965 worden de vredesregimenten bij de opleidingsdepots opgeheven. De regimentstaken gaan over naar het inmiddels tot 13 Pantserinfanteriebataljon omgenummerde parate bataljon van de Fuseliers op de Westenbergkazerne te Schalkhaar.