26 november 1947
5-GRPI

Embleem ridder

5-GRPI (3e 'Drietand' Divisie), onder commando van Luitenant-kolonel S. Jacobson, vertrok op 26 november 1947 met de 'Kota Inten' naar Indonesië waar op 23 december te Padang werd ontscheept, met uitzondering van de 2e compagnie. Deze ging door naar Makasar en werd ingedeeld bij 5-RS en bleef daarbij tot het tijdstip van terugkeer naar Nederland. De rest van het bataljon kreeg eerst een korte instructietijd bij de OVWers van 1-8 RI en 1-Jagers.

image description
Embleem ridder
image description

Tijdens de tweede politionele aktie werd door 5-PRINSES IRENE, Solok bezet. Ondanks tegenslag door wegversperringen, werden de gestelde aanvalsdoelen op tijd bereikt, waardoor andere onderdelen Fort de Kock konden bezetten. Na de actie kreeg het bataljon een gebied te beveiligen, dat groter was dan de provincie Gelderland. Na de order 'staakt het vuren', moest op 16 december 1949 Solok, waar de Bataljonsstaf gevestigd was, worden ontruimd. In Padang, werd het bataljon geconcentreerd, maar pas in april 1950, vertrok men met de 'Tabinta' naar Java. In het kamp Tjililitan II, voegde zich ook weer de 2e compagnie bij het bataljon. Zo was 5-PRINSES IRENE weer volledig.

Wat had de 2e compagnie tijdens de afzondering van het bataljon gedaan? Deze compagnie was aanvankelijk enkele maanden op Celebes gelegerd, maar werd in mei 1948 bij de T-Brigade ingedeeld. Tijdens de tweede politionele aktie werd zij ondergebracht bij 5-RS en door de lucht vervoerd naar Djokja. Zij behoorde tot de eerste onderdelen, die deze stad bezetten. Een half jaar later moest Djokja worden ontruimd en na een legering in Kalioerang, Brebes en Koetoardjo, werd de compagnie geconcentreerd in Semarang, vanwaar zij naar West-Java werd overgebracht.

Met de 'General Black' vertrok 5-PRINSES IRENE op 25 april 1950 naar Amsterdam waar zij op 18 mei 1950 werd ontscheept. In totaal sneuvelden zeventien man, waarvan vijf bij de 2e compagnie.