01 maart 1946
3-GRPI

Embleem

In het kader van de opbouw van het naoorlogse Nederlandse leger, werden in het voorjaar van 1946, vijftien Regimenten Infanterie opgericht. Daaronder bevond zich ook het Infanterie-Regiment 'PRINSES IRENE', welke zijn standplaats kreeg in Arnhem. De bij dit Regiment opkomende dienstplichtigen van de lichting 1945, vormden het 3e Bataljon 'PRINSES IRENE'

image description
Embleem

Het 3e Bataljon (3-GRPI 1e Divisie “7-December”?) onder commando van de Luitenant-kolonel mr. S.L.F. De Hartog, vertrekt op 16 oktober 1946 met de “Volendam”? naar Indonesië en ontscheept op 13 november te Tandjoeng-Priok. Het bataljon wordt meteen naar het gebied van de Poentjakpas vervoerd, ter bescherming van een gedeelte van de konvooiweg Batavia - Bandoeng en een strook van vijf kilometer aan weerszijden hiervan. 

Op 21 juli 1947, begon de eerste politionele actie, waarbij het bataljon de taak kreeg, als eerste eenheid langs de spoorlijn van Buitenzorg naar Soekaboemi op te rukken. Ondanks door de vijand aangebrachte versperringen en vijandelijke tegenstand, werden alle gestelde doelen binnen de daarvoor bepaalde tijd bereikt. Na een week het gebied rond Soekaboemi te hebben beveiligd, nam 3-GRPI het hele gebied Tjandoer van de derde Infanterie Brigade Groep over. In de stad Tiandoer en het uitgebreide, door het Bataljon bezette gebied, zo groot als een Nederlandse provincie, werd een opstand verhinderd en werden TNI-groepen met succes bestreden en verjaagd.

Ter bescherming van Bandoeng werden twee belangrijke acties uitgevoerd, ver buiten het vak van het bataljon. Eén op 12 oktober 1947, uitgaande van Tjililin, waarbij een bergplateau van vijandelijke eenheden werd gezuiverd. Verder op 12 november 1947 waarbij een door het vijandelijke bataljon verdedigde bergpas, werd doorbroken en een belangrijk ondernemingsgebied werd bezet en gezuiverd. Tevoren waren andere bataljons, die hetzelfde geprobeerd hadden, teruggeslagen. 3-GPRI kreeg een tevredenheidsbetuiging van de divisie-commandant.

Eind november 1947, werd het bataljon verplaatst naar het gebied van Buitenzorg aan het Bantamfront. Ook in dit gebied moesten herhaaldelijk gevechten tegen de vijandelijke troepen en benden worden geleverd. Op 1 november 1948 ruilde 3-GRPI van gebied met 4-8 RI in de Bekasi-Krawang-streek, ten oosten van Batavia. Ook hier werden gevechten geleverd door patrouilles en buitenposten. Het gebied werd zo goed gezuiverd, dat bij de wapenstilstand na de tweede politionele aktie, zich in het gebied van 3-GRPI geen vijandelijke concentraties bleken op te houden. Op 24 november 1949, werd 3GRPI ingescheept op de 'Zuiderkruis'. De ontscheping vond plaats in Rotterdam op 17 december 1949.

3-GRPI liet 18 gesneuvelden achter.