01 mei 1948
Tamboerkorps GFPI

Het tamboerkorps van het garderegiment zet de traditie voort van het muziekkorps van de Irenebrigade, zoals dat tijdens de oorlogsjaren in het Verenigd Koninkrijk had bestaan.

In 1948 wordt een muziekkorps bij het Garderegiment in Arnhem opgericht. Bij de verhuizing van het regiment naar Assen gaat ook het tamboerkorps mee naar het noorden: Zuidlaren wordt de nieuwe standplaats. De burgerij van Assen schenkt het basisinstrumentarium. Het tamboerkorps treedt dan vooral op bij de verplaatsing van de troep, naar oefeningen en van en naar het station.

In 1956 wordt het tamboerkorps definitief onderdeel van het Garderegiment Fuseliers. In 1961 krijgt het een eigen ceremonieel tenue, gebaseerd op dat van Engelse militaire muzikanten. Vele jaren worden overal optredens verzorgd, waaronder de Taptoe in Delft en Breda.

Vanaf 1988 treedt het tamboerkorps samen met dat van de Garde Grenadiers op als "Drumfanfare Grenadiers en Fuseliers". Alle muzikanten zijn dienstplichtigen en vervullen naast hun taak als muzikant ook een organieke functie bij het Pantserinfanteriebataljon.

Eind 1991 komt er een einde aan het bestaan van het tamboerkorps. Formeel wordt het niet opgeheven maar wordt de traditie voortgezet door de Koninklijke Militaire Kapel. Bij bijzondere gelegenheden treedt de K.M.K. nog wel in het ceremonieel tenue van het Tamboerkorps Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.