12 november 1946
Indiëbataljon

De Westenbergkazerne in Schalkhaar werd eind jaren dertig gebouwd als schakel in het concept van de grensbataljonskazernes. De kazerne werd vernoemd naar de op 18 maart 1841 overleden Luitenant-generaal Jan Josias Westenberg, die zich onder meer had onderscheiden in de Slag bij Waterloo. De bouw werd voltooid eind 1940, dus tijdens de Duitse bezetting. De kazerne werd gedurende de oorlogsjaren gebruikt voor de opleiding van vrijwilligers bij de politie, onder NSB-leiding.

image description
image description

Op 4 juli 1947 kwam 4-RPI aan in Semarang. Het bataljon, onder bevel van reserve Luitenant-kolonel J.J. Harkema, ging deel uitmaken van de T-('Tijger')Brigade.

Op 26 november 1947 vertrok 5-GRPI onder leiding van reserve Luitenant-kolonel S. Jacobson vanuit Rotterdam met de 'Kota Inten'. Na een reis van een bijna een maand kwam het schip aan te Emmahaven, de haven van Padang op Midden-Sumatra. Van daaruit ging het verder naar Celebes.

6 GRPI (412 Infanteriebataljon) aan boord van de 'Waterman' bereikte de haven van Tandjoengpriok op 9 oktober 1948.

Kort voor de souvereiniteitsoverdracht werd nog een vijfde bataljon naar Indië gezonden, 7 GRPI (434 infanteriebataljon). Luitenant-kolonel L. Vriesman werd commandant van het bataljon dat op 25 oktober 1949 aankwam in Emmahaven op Sumatra. Dit bataljon kreeg de unieke taak om de orde en rust op Nederlands Nieuw Guinea te handhaven, dat buiten de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië zou worden gehouden.