Wie zijn veteraan?

Volgens de definitie van het Ministerie van Defensie verdienen de volgende veteranen de veteranenstatus:
“Alle (gewezen) militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Met nadruk wordt hierbij inbegrepen het personeel van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog.”

Reünies.

Voor veteranen en postactieven heeft het Ministerie van Defensie een regeling voor reüniefaciliteiten (RRF) opgezet. De regeling is onderdeel van het defensiebrede beleid om de banden met organisaties van veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en postactieven in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De regeling geldt voor reünies of veteranenactiviteiten die worden georganiseerd op een (semi)militaire locatie, maar ook de ECHO Homes van de Stichting Home Base Support, de Basis in Doorn en Bronbeek zijn reünielocaties. Voor de Fuseliers is ook het gebruik van de Regimentsmess Congleton toegestaan. Onder specifieke voorwaarden kan de reunie of veteranenactiviteit ook buiten bovenstaande lokaties gebruik maken van de RRF.

Het bestuur van de VVVGFPI stelt elke eenheid (in principe van compagniesgrootte of zelfstandig peloton) die uitgezonden is geweest met Fuselierskoord in de gelegenheid om een eigen reünie te organiseren (incl. thuisfront) en hierbij gebruik te maken van de RRF. Mocht je interesse hebben om een reünie voor jouw eenheid te organiseren, neem dan voor de mogelijkheden contact op met de secretaris; vvvgfpi@fuseliers.nl.

Aanvraag vrij vervoer voor (post-)actieve veteranen.

Het aanvragen van de OV-kaarten kan voortaan via de website van het Veteraneninstituut https://www.veteraneninstituut.nl/diensten/veteranenpas/reis-reuniefaciliteiten/ of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl. Diegene die geen mogelijkheid heeft deze kaarten digitaal aan te (laten) vragen, kan contact opnemen met Veteranenloket, tel: 088-3340000.

Voor actief dienende veteranen geldt dat zij het deelnemen aan een reünie of veteranenactiviteit als dienstreis mogen opvoeren in DIDO.

ISAF
ISAF

Waarom veteranenzorg?

Bijna elke veteraan is trots op wat hij/zij gepresteerd heeft, maar na verloop van tijd kunnen problemen ontstaan. Slecht slapen, veel nadenken, een verslaving of zelfs gewelddadig worden. 20% Van de veteranen krijgt hier meer of minder "last" van. Dit is een "normale reactie" op een "abnormale ervaring" en veelal goed te verhelpen. Neem contact op; je bent geen uitzondering. Ook partners of gezinsleden (lid zijn hoeft niet) mogen contact opnemen (graag zelfs) met nuldelijnscoordinator VVVGFPI of rechtstreeks met het Veteranenloket.

Op 11 juni 2014 is dit Veteranenloket officieel geopend. Vanaf dat moment biedt het Veteranenloket, ondergebracht bij het Veteraneninstituut, toegang tot alle bestaande zorg en dienstverlening van het Ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP). Zie ook www.veteranenloket.nl. Voor acute zorgvragen is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar; 088-3340000

Nuldelijnsondersteuning VVVGFPI

Nuldelijnsondersteuning is een speerpunt van het nieuwe Nederlandse veteranenbeleid (2013), Op basis van kameraadschap wordt de nuldelijnsondersteuning door de VVVGFPI uitgevoerd door opgeleide en gecertificeerde veteranenhelpers en GV-personeel. Ervaring met onze oudere veteranenverenigingen (VOSKNBPI en VOSIB) heeft geleerd dat nuldelijnsondersteuning signalerend is, preventief werkt en daardoor zeer effectief kan zijn.

Onze nuldelijnsondersteuning is gericht op de veteraan én zijn thuisfront. Onze nuldelijnsondersteuning is warm, laagdrempelig en veilig. Dat laatste wil zeggen dat onze nuldelijns veteranenhelpers niet ingekapseld zijn in “vreemde” organisaties waaraan zij verantwoording moeten afleggen en adviezen moeten uitbrengen anders dan binnen de Sociale Coördinatie Commissie VVVGFPI (dit is de nuldelijnscoordinator samen met de veteranenhelpers).

Onze nuldelijns veteranenhelpers kunnen ook helpen om omstandigheden uit te leggen aan partners/dierbaren en indien nodig u of hen op weg helpen/begeleiden naar professionele hulp. Daarnaast kunnen zij als “casemanager” voor u beschikbaar blijven voor begeleiding tijdens het zorgtraject en voor het geven van advies waar nodig.

De VVVGFPI heeft voor vragen over veteranenaangelegenheden, -zorg en/of hulp voor het organiseren van een reunie of activiteit een vrijwilliger bij de Sie S1 17 Painfbat GFPI. Kpl I b.d. Melanie (Mel) Giesen - Schuurmans is het eerste aanspreekpunt voor allerlei veteranenzaken, vragen over reunies en nuldelijnsondersteuning. Melanie is op dinsdag en donderdag aanwezig.

ISAF
ISAF

Hoe vind ik nuldelijnszorg of waar in mijn regio?

Bent u op zoek naar veteranenhelpers of naar gegevens van de veteranenvereniging van uw Regiment of Korps, dan staan deze op de Digitale Sociale Kaart Nederland; http://www.disk-veteranen.nl/

Contact nuldelijnscoördinator VVVGFPI

Heb je vragen op het gebied van veteranen, veteranenzorg of heb je interesse voor een opleiding tot nuldelijns veteranenhelper (algemeen of specifiek voor jouw missie(s)) neem dan gerust contact op met de coördinator nuldelijnsondersteuning nuldelijns.gfpi@gmail.com of tel; 06-27070722. De nuldelijnscoördinator VVVGFPI is de Lkol der Fuseliers b.d. Henk Laurens.

Klachtenfunctionaris veteranenzorg.

Voor welke klachten is het bedoeld?

De Overkoepelende Klachtencommissie voor Veteranen neemt de volgende klachten in behandeling:

  • Klachten die door een van de LZV-instellingen, het ABP, Defensie of het Veteraneninstituut niet naar tevredenheid zijn afgehandeld;
  • Klachten over de zo genoemde ketenzorg. Hiermee wordt bedoeld dat een klacht betrekking heeft op meer dan 1 instantie uit het LZV, Defensie, het ABP of het Veteraneninstituut. Het komt regelmatig voor dat meerdere instanties betrokken zijn bij de hulp- of dienstverlening. Bijvoorbeeld: een veteraan is in therapie bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg, wordt voor de aanvraag van een invaliditeitsvoorziening begeleid door het ABP en voor de overige hulpvragen door een maatschappelijk werker van De Basis;
  • Een klacht waarvan de cliënt niet weet bij welke instantie hij moet zijn.  

Centrale Klachtenfunctionaris Veteranen

De klachtenfunctionaris geeft informatie en advies over de verschillende klachtenregelingen van de eerder genoemde instellingen. Daarnaast bewaakt hij de afwikkeling van klachten en kan daarin een bemiddelende rol spelen tussen de cliënt en de hulpverlenende instanties. 

Als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, legt de functionaris de klacht voor aan de Overkoepelende Klachtencommissie voor Veteranen. De klachtenfunctionaris maakt geen deel uit van deze commissie en krijgt geen beoordelende rol bij de klachtenbehandeling.

Registratie

Klachten worden anoniem geregistreerd. De registratie is om de kwaliteit van de dienstverlening aan veteranen en dienstslachtoffers te verbeteren.

Contact

De Centrale Klachtenfunctionaris Veteranen is te bereiken via het e-mailadres klachtenveteranen@mindef.nl, of telefonisch via het nummer 070-339 65 55, dinsdag van 13.00-16.30 uur, woensdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Warning: Illegal string offset 'alt' in /var/www/vhosts/fuseliers.nl/httpdocs/templates_c/a6ef8251b6da977bfb4af1b4039b4c4dab250934_0.file.content-blocks.tpl.php on line 52
Warning: Illegal string offset 'alt' in /var/www/vhosts/fuseliers.nl/httpdocs/templates_c/a6ef8251b6da977bfb4af1b4039b4c4dab250934_0.file.content-blocks.tpl.php on line 52