Wie zijn veteraan?

Volgens de definitie in de Veteranenwet:
“Alle (gewezen) militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Met nadruk wordt hierbij inbegrepen het personeel van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog.”

Waarom veteranenzorg?

Bijna elke veteraan is trots op wat hij/zij gepresteerd heeft, maar na verloop van tijd kunnen problemen ontstaan. Slecht slapen, veel nadenken, een verslaving of zelfs gewelddadig worden. 20% Van de veteranen krijgt hier meer of minder "last" van. Dit is een "normale reactie" op een "abnormale ervaring" en veelal goed te verhelpen. Neem contact op; je bent geen uitzondering. Ook partners of gezinsleden (lid zijn hoeft niet) mogen contact opnemen (graag zelfs) met nuldelijnscoördinator VVVGFPI of rechtstreeks met het Veteranenloket.

Daarnaast zijn er dan de veteranen (zo’n vijf procent) die structureel en langdurig klachten blijven houden. Met een goede en professionele behandeling kan een deel daarvan ook weer volledig herstellen, maar dat kost tijd. Deze zorg wordt gecoördineerd en aangeboden via het Veteranenloket. Daarnaast is er ook een groep (van enkele procenten) die niet herstelt en die we moeten helpen te leren leven met hun aandoening. Deze laatste groep veteranen probeert de VVVGFPI - samen met het parate bataljon - een extra warm nest te bieden door hen te betrekken bij allerhande (Regiments)activiteiten en, waar nodig, via de Stichting Steunfonds Prinses Irene en Generaal Noothoven van Goor Fonds financieel of anderszins te ondersteunen.

Op 11 juni 2014 is het Veteranenloket officieel geopend. Vanaf dat moment biedt het Veteranenloket, ondergebracht bij het Nederlands Veteraneninstituut, toegang tot alle bestaande zorg en dienstverlening van het Ministerie van Defensie, het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP). Zie ook www.veteranenloket.nl. Voor acute zorgvragen is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar: 088-3340000

image description
image description
Het Draaginsigne Gewonden

Acute hulp en noodopvang

Als je direct hulp nodig hebt – bijvoorbeeld bij geestelijke nood – bel je 088 334 00 00. Dit nummer van het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Ook als relatie van een veteraan kun je hier terecht. Samen komen we tot de beste oplossing voor jou.

Voor acute psychosociale hulp brengen we je in contact met een maatschappelijk werker. Die gaat samen met jou op zoek naar de juiste oplossing. Is er een crisissituatie buiten kantooruren, dan kan de maatschappelijk werker in afstemming met jouw huisarts (of de huisartsenpost) de crisisdienst in jouw regio inschakelen.

Een goed overzicht en een duidelijke uitleg zijn te vinden op: Knak – Geknakt betekent niet gebroken! (knakmoment.nl) 

Nuldelijnsondersteuning VVVGFPI

Het landelijk dekkend Nuldelijns Ondersteunings Systeem (NOS) biedt onpartijdige, laagdrempelige hulp aan veteranen door een vrijwillige medeveteraan die de problematiek en achtergrond van de veteraan begrijpt. De uitvoering van het NOS is ondergebracht bij het Nederlands Veteraneninstituut, het beleid bij het Nationaal Veteranen Platform.

Op basis van kameraadschap wordt de nuldelijnsondersteuning ook uitgevoerd door opgeleide en gecertificeerde veteranenondersteuners en GV-personeel van de VVVGFPI. Ervaring heeft geleerd dat nuldelijnsondersteuning signalerend is, preventief werkt en daardoor zeer effectief kan zijn. Onze nuldelijns veteranenondersteuners kunnen ook helpen om omstandigheden uit te leggen aan partners/dierbaren en indien nodig u of hen op weg helpen/begeleiden naar professionele hulp. Daarnaast kunnen zij als “casemanager” voor u beschikbaar blijven voor begeleiding tijdens het zorgtraject en voor het geven van advies waar nodig

Onze nuldelijnsondersteuning is gericht op de veteraan én zijn thuisfront. Onze nuldelijnsondersteuning is warm, laagdrempelig en veilig. Dat laatste wil zeggen dat onze nuldelijns veteranenondersteuners niet ingekapseld zijn in “vreemde” organisaties waaraan zij verantwoording moeten afleggen en adviezen moeten uitbrengen anders dan binnen de Sociale Coördinatie Commissie VVVGFPI (dit is de nuldelijnscoördinator samen met de veteranenondersteuners). 

Actief dienende veteranen moeten terugvallen op het Collegiaal Netwerk (CNW) dat aangestuurd wordt door de Sectie S1 17 Painfbat GFPI of de eenheid waarbij zij zijn ingedeeld.

De VVVGFPI heeft voor vragen over veteranenaangelegenheden, -zorg en/of hulp voor het organiseren van een reünie of activiteit een vrijwilliger bij de Sectie S1 17 Painfbat GFPI. Kpl I b.d. Melanie (Mel) Giesen - Schuurmans is het eerste aanspreekpunt voor allerlei veteranenzaken, vragen over reünies en nuldelijnsondersteuning. Melanie is op dinsdag- en donderdagochtend aanwezig tussen 09.00 en 13.30 uur (bel dan naar: 0889-515682).

Wij koesteren onze gewonden

Sinds een aantal jaar organiseert het bataljon jaarlijks een gewondenlunch voor de Regimentsgenoten, en overige invasiekoorddragers die tijdens een inzet of missie onder ons Vaandel gewond zijn geraakt, zichtbaar of onzichtbaar. De Regimentsgenoten die worden uitgenodigd bij deze lunch zijn allemaal in het bezit van een Draaginsigne Gewonden (DIG). Door de wet op de privacy kunnen we - helaas - zelf niet aan de gegevens van de dragers van het Draaginsigne Gewonden komen.

De DIG is in 1990 ingesteld voor oorlogsgewonden van de 2e wereldoorlog, de Korea-oorlog, de politionele acties in Nederlands-Indië en de militaire inzet en acties zoals de vredesmissies van de VN en de NAVO (bijv. Irak, voormalig Joegoslavië en Afghanistan). Het Draaginsigne Gewonden wordt specifiek toegekend aan veteranen die onder oorlogsomstandigheden of tijdens (vredes)operaties lichamelijk of psychisch letsel op hebben gelopen. Er zijn strenge eisen en zorgvuldigheid staat centraal. Het Draaginsigne Gewonden is een belangrijke vorm van erkenning voor de offers die zij tijdens hun militaire inzet gebracht hebben. 

 Onze dragers van het Draaginsigne Gewonden worden in steeds meer betrokken bij de activiteiten van het Bataljon en het Regiment. Hierdoor komen we steeds vaker in gesprek met mensen die:

- in het bezit zijn van het Draaginsigne Gewonden maar niet bekend zijn bij het Regiment.
- door een uitzending onder ons Vaandel ook fysiek dan wel mentaal gewond geraakt zijn maar nog geen mogelijkheden hebben gehad of kennen om het Draaginsigne Gewonden aan te vragen.

Herken jij jezelf of iemand anders in het bovenstaande? Zou je het fijn vinden om hulp te krijgen bij de aanvraag voor het Draaginsigne Gewonden of ben je al in het bezit van het Draaginsigne Gewonden na een inzet of missie onder ons Vaandel? Zou je graag meer betrokken willen worden bij Regimentsactiviteiten? Of heb je bijvoorbeeld behoefte aan een luisterend oor?

Voor al het bovenstaande zijn we telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.00 – 13.00 uur via: 0889-515682 of stuur een mailtje naar: MTP.Giesen.Schuurmans@mindef.nl.

Kijk voor nog meer (zorg)informatie op deze pagina bij de kop “Nuldelijnsondersteuning”.

Reünies

Voor veteranen en post-actieve militairen heeft het ministerie van Defensie een regeling voor reüniefaciliteiten (RRF) opgezet. De regeling is onderdeel van het defensiebrede beleid om de banden met organisaties van veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en post-actieven in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De regeling geldt voor reünies of veteranenactiviteiten die worden georganiseerd op een (semi)militaire locatie, maar ook de ECHO Homes van de Stichting Home Base Support, de Basis in Doorn en Bronbeek zijn reünielocaties. Jaarlijks organiseert de VVVGFPI een algemene reünie met een herdenking voor omgekomen regimentsleden. 

Het bestuur van de VVVGFPI stelt elke eenheid (in principe van compagniesgrootte of zelfstandig peloton) die ingezet of uitgezonden is geweest met Fuselierskoord in de gelegenheid om een reünie te organiseren (incl. thuisfront) en - indien hiertoe gerechtigd - gebruik te maken van de RRF. Voor de Fuseliers is ook het gebruik van de Regimentsmess Congleton (tot 150 personen) toegestaan. Onder specifieke voorwaarden, en in overleg met het bestuur, kan de reünie of veteranenactiviteit ook buiten bovengenoemde locaties gebruik maken van de RRF.

Mocht je interesse hebben om een reünie voor jouw eenheid te organiseren, neem dan voor de mogelijkheden contact op met de secretaris: vvvgfpi@fuseliers.nl.

De Veteranenpas
De Veteranenpas

Veteranenpas

Met de invoering van de Veteranenwet in 2012 krijgen militairen in werkelijke dienst, na een relevante uitzending, de veteranenstatus. Zij hebben daardoor recht op het Draaginsigne Veteranen en een Veteranenpas. De Veteranenpas is een teken van erkenning, maar geeft ook een aantal services en kortingen. Als houder van de Veteranenpas ontvang je gratis het Checkpoint magazine. De Veteranenpas is in twee talen gedrukt, zodat je ook in het buitenland kunt laten zien dat je veteraan bent.

1. Veteranenpas voor de post-actieve veteranen:
Ben je een post-actieve veteraan en heb je nog geen Veteranenpas? Vraag dan een Veteranenpas aan via het formulier Aanvragen Veteranenpas: www.nlveteraneninstituut.nl/veteranenloket/diensten/direct-regelen/aanvraagformulier-veteranenpas/ 

2. Veteranen in werkelijke dienst: kunnen de Veteranenpas eenvoudig zelf aanvragen via Peoplesoft
als veteraan="" in="" werkelijke="" dienst="" vraag="" je="" de="" veteranenpas="" aan="" via="" selfservice="" van="" het="" ministerie="" defensie. voor="" aanmaken="" heeft="" nederlands="" veteraneninstituut="" een="" pasfoto="" en="" persoonsgegeven="" nodig.="" moet,="" verband="" met="" algemene="" verordening="" gegevensbescherming="" (avg),="" deze="" informatie="" zelf="" beschikbaar="" stellen.="" verleent="" persoonlijk="" toestemming="" door="" dit="" te="" vinken="" via:="" ‘intranet="" portaal="" >="" alle="" apps="" > (selfservice="" . =""> Informatie > Persoonlijke instellingen):
als >
als>

Deze applicatie staat ook in de rechterkolom op deze pagina.

In de applicatie moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd:

  1. Vink onder de rubriek “pasfoto” aan dat je toestemming verleend voor het gebruik van de pasfoto uit de staat van dienst voor gebruik op de veteranenpas.
  2. Vink in de rubriek “Correspondentie” alle selectievakjes achter “Veteraneninstituut” aan.

    Let op: om de pas te ontvangen moet in ieder geval het selectievakje NAW zijn aangevinkt!

3. Wil je je huidige Veteranenpas vervangen? Gebruik in dat geval het formulier Vervangen Veteranenpas: www.nlveteraneninstituut.nl/veteranenloket/diensten/direct-regelen/veteranenpas-vervangen/ 

of meld je tijdens een reünie bij de stand van het Nederlands veteraneninstituut (indien aanwezig).

Aanvraag vrij vervoer voor (post-)actieve veteranen.

Het aanvragen van de OV-kaarten kan voortaan via de website van het Veteraneninstituut https://www.veteraneninstituut.nl/diensten/veteranenpas/reis-reuniefaciliteiten/ of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl. Diegene die geen mogelijkheid heeft deze kaarten digitaal aan te (laten) vragen, kan contact opnemen met Veteranenloket, tel: 088-3340000.

Voor actief dienende veteranen geldt dat zij het deelnemen aan een reünie of veteranenactiviteit als dienstreis mogen opvoeren in DIDO.

Nieuw veteranentenue

Onder het "traditionele Veteranentenue" wordt verstaan grijze broek met donker blauwe colbert en wit overhemd. Veteraan Roy, van de Stichting Veteraan en thuisfront, heeft het initiatief genomen om op zoek te gaan naar een hedendaags veteranenpak voor alle veteranen en deze met trots te kunnen gaan dragen. Actief en niet actief dienende, jonge en oudere veteranen. 

Beide tenues worden aangemerkt als veteranentenue tijdens officiële en Regimentsaangelegenheden. V.w.b. het dragen van onderscheidingen (incl. invasiekoord) op het nieuwe tenue mogen tijdens Regimentsactiviteiten dezelfde onderscheidingen als voorgeschreven op het DT (+ veteranenspeld) worden gedragen. Let op; voor officiële activiteiten zoals 4 en 5 mei, NLVD, erecouloirs etc. kunnen andere aanwijzingen gelden. Zorg er altijd voor dat je er als Fuselier netjes en verzorgd bijloopt; je bent ons visitekaartje! 

Post-actief dienende veteranen kunnen een vergoeding krijgen van hun krijgsmachtdeel (CLAS). Dit geldt (nog) niet voor actief dienende veteranen (die hebben het DT).  Zie voor meer info; Veteranentenue - Veteranentenue (worldofveterans.com) 

Hoe vind ik nuldelijnszorg of waar in mijn regio?

Bent u op zoek naar veteranenondersteuners of naar gegevens van de veteranenvereniging van uw Regiment of Korps, dan staan deze op de Digitale Sociale Kaart Nederland; http://www.disk-veteranen.nl/

Contact nuldelijnscoördinator VVVGFPI

Heb je vragen op het gebied van veteranen, veteranenzorg of heb je interesse voor een opleiding tot nuldelijns veteranenondersteuner (algemeen of specifiek voor jouw missie(s)) neem dan gerust contact op met de coördinator nuldelijnsondersteuning nuldelijns.gfpi@gmail.com of tel; 06-27070722. De nuldelijnscoördinator VVVGFPI is de Lkol der Fuseliers b.d. Henk Laurens.

Klachtenfunctionaris veteranenzorg.

Voor welke klachten is het bedoeld?

De Overkoepelende Klachtencommissie voor Veteranen neemt de volgende klachten in behandeling:

  • Klachten die door een van de LZV-instellingen, het ABP, Defensie of het Veteraneninstituut niet naar tevredenheid zijn afgehandeld;
  • Klachten over de zo genoemde ketenzorg. Hiermee wordt bedoeld dat een klacht betrekking heeft op meer dan 1 instantie uit het LZV, Defensie, het ABP of het Veteraneninstituut. Het komt regelmatig voor dat meerdere instanties betrokken zijn bij de hulp- of dienstverlening. Bijvoorbeeld: een veteraan is in therapie bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg, wordt voor de aanvraag van een invaliditeitsvoorziening begeleid door het ABP en voor de overige hulpvragen door een maatschappelijk werker van De Basis;
  • Een klacht waarvan de cliënt niet weet bij welke instantie hij moet zijn.  

Centrale Klachtenfunctionaris Veteranen

De klachtenfunctionaris geeft informatie en advies over de verschillende klachtenregelingen van de eerder genoemde instellingen. Daarnaast bewaakt hij de afwikkeling van klachten en kan daarin een bemiddelende rol spelen tussen de cliënt en de hulpverlenende instanties. 

Als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, legt de functionaris de klacht voor aan de Overkoepelende Klachtencommissie voor Veteranen. De klachtenfunctionaris maakt geen deel uit van deze commissie en krijgt geen beoordelende rol bij de klachtenbehandeling.

Registratie

Klachten worden anoniem geregistreerd. De registratie is om de kwaliteit van de dienstverlening aan veteranen en dienstslachtoffers te verbeteren.

Contact

De Centrale Klachtenfunctionaris Veteranen is te bereiken via het e-mailadres klachtenveteranen@mindef.nl, of telefonisch via het nummer 070-339 65 55, dinsdag van 13.00-16.30 uur, woensdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Veteranen ombudsman

Veteranen en relaties verdienen de erkenning, waardering en zorg waar zij recht op hebben. Sinds 2014 is er een ombudsman voor veteranen om hier op toe te zien. Zijn werk is vastgelegd in de Veteranenwet.

De Veteranenombudsman is er voor veteranen, actieve militairen, oudgedienden en relaties die een probleem hebben met een overheidsinstantie of een niet-overheidsinstantie. Het maakt niet uit hoe groot of klein uw probleem is.

De Veteranenombudsman staat voor u klaar. mail: veteranen@ombudsman.nl, stuur een chatbericht of bel 0800 – 33 55 555