Koepelorganisatie

Op 07 jan 2010 is de Vereniging Van Veteranen GFPI opgericht, die als koepelorganisatie fungeert voor alle veteranen van het Regiment (VOSKNBPI, VOSIB en VVVGFPI). Deze drie verenigingen blijven zolang mogelijk zelfstandig deel uitmaken van de St B&G. Buiten het Regiment vertegenwoordigt de koepelorganisatie het Regiment en haar veteranen o.a. in het Veteranenplatform, bij contacten met de Stichting Veteraneninstituut, Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranen, Gezamenlijk Overleg Regimenten en Korpsen KL etc.
Op het moment dat de “oude generatie” veteranen niet meer in staat is om hun reünie te organiseren, neemt de koepelorganisatie dit – indien daar behoefte toe bestaat - over. Volg ons en wordt lid van onze facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/VVVGFPI/

Bestuur van de koepelorganisatie

Voorzitter: Brigade-generaal R. (Roland) de Jong
  SFOR 5, SFOR 13 en ISAF (PMT)
Vice-Voorzitter: Kolonel H. (Henk) de Boer
  IFOR 2, KFOR 2, SFOR 14 en COM/SNR CBMI
Secretaris: Luitenant-kolonel F.E.T.J. (Andy) van Dijk
  SFOR 5, SFOR 13 en ISAF (TFU 2)
Penningmeester: Mevr. N.G.J. (Nicole) Hooft
  SFOR 13
Lid VOSKNBPI: Genmaj KLu b.d. R.W. (Rudi) Hemmes
  KNBPI
Lid VOS GRPI: Dhr W.G. (Wim) ter Horst
  Indiëbataljons 3 - 7 GRPI
Lid: Luitenant-kolonel E.A.F. (Emil) Kaspers
  IFOR2, KFOR 2, SFOR 13 en ISAF (BG 10)
Lid: Eerste Luitenant L.H.J.C. (Bart) Spijkers
  IFOR 2 en SFOR 5
Lid: Majoor A.J.J.M. (Arjan) Luijten
  ISAF (BG 2 en BG 10)
Lid:  Kapitein S.A. (Sven) van der Haas
  ISAF (BG 9) en MINUSMA 
   

* Bovenstaand bestuur zonder de vertegenwoordigers van VOSKNBPI en VOSIB is tevens het huidige bestuur van de “oude” VVVGFPI (d.w.z. Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI). Verder nemen de coordinator Nuldelijnsondersteuning en de Regimentsvrijwilliger (bij de Sie S1) ad hoc deel aan de bestuursvergaderingen.