Koepelorganisatie

Op 07 jan 2010 is de Vereniging Van Veteranen GFPI opgericht, die als koepelorganisatie fungeert voor alle veteranen van het Regiment (VOSKNBPI, VOSIB en VVVGFPI). Deze drie verenigingen blijven zolang mogelijk zelfstandig deel uitmaken van de St B&G. Buiten het Regiment vertegenwoordigt de koepelorganisatie het Regiment en haar veteranen o.a. in het Veteranenplatform, bij contacten met de Stichting Veteraneninstituut, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, Gemeenschappelijk Overleg Regimenten en Korpsen KL etc.

Op de Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2018 is ingestemd met het verzoek van de reüniecommissie 17 Painfbat Nederlands Nieuw-Guinea (NNG) om toe te mogen treden tot de VVVGFPI. Hoewel deze eenheid in 1962 onder het vaandel van het regiment Chassé (inmiddels opgelegd) werd ingezet, maakte het wel deel uit van ons paraat bataljon. Op 18 juli 2018 heeft de reüniecommissie 17 Painfbat Nederlands Nieuw-Guinea zich verbonden aan de VVVGFPI en er is afgesproken dat zij - voorlopig - zelf hun reünies blijven organiseren.

Op het moment dat de “oude generatie” veteranen niet meer in staat is om hun reünie te organiseren, neemt de koepelorganisatie dit - indien daar behoefte toe bestaat - over. Volg ons en wordt lid van onze facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/VVVGFPI/

Bestuur van de koepelorganisatie


 
Voorzitter:


Brigade-generaal R. (Roland) de Jong
  SFOR 5, SFOR 13 en ISAF (PMT)
Vice-Voorzitter: Kolonel H. (Henk) de Boer
  IFOR 2, KFOR 2, SFOR 14 en COM/SNR CBMI
Secretaris: Luitenant-kolonel b.d. F.E.T.J. (Andy) van Dijk
  SFOR 5, SFOR 13 en ISAF (TFU 2)
Penningmeester: Adjudant A.C.M. (Corné) Brands
  IFOR 2, SFOR 5, SFOR 13
VOSKNBPI: Genmaj KLu b.d. R.W. (Rudi) Hemmes
  KNBPI
VOS GRPI: Mevr. N.G.J. (Nicole) Hooft
  SFOR 13
17 PiB NNG: Mevr. R. (Rosita) Rens
Lid: Luitenant-kolonel b.d. E.A.F. (Emil) Kaspers
  IFOR 2, KFOR 2, SFOR 13 en ISAF (BG 10)
Lid: Eerste Luitenant b.d. L.H.J.C. (Bart) Spijkers
  IFOR 2 en SFOR 5
Lid: Majoor A.J.J.M. (Arjan) Luijten
  ISAF (BG 2 en BG 10)
Lid: Kapitein S.A. (Sven) van der Haas
  ISAF (BG 9) en MINUSMA 

* Bovenstaand bestuur zonder de vertegenwoordigers van VOSKNBPI en VOSIB is tevens het huidige bestuur van de “oude” VVVGFPI (d.w.z. Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI). Verder nemen een vertegenwoordiger namens de bataljons-/regimentscommandant, de coördinator Nuldelijnsondersteuning en de Regimentsvrijwilliger (bij de Sie S1) ad hoc deel aan de bestuursvergaderingen.

Beschermheer veteranen GFPI.

H.K.H. Prinses Irene is door de jaren heen - informeel - de beschermvrouw van de Oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. Na de samenvoeging van de drie veteranenverenigingen binnen het Regiment in 2010 (WO II, Ned-Indie en "jonge veteranen") werd het idee geboren om deze speciale binding met het Koninklijk Huis, en H.K.H. Prinses Irene in het bijzonder, meer te formaliseren. Z.K.H. Prins Jaime de Bourbon de Parme, zoon van Prinses Irene, werd op de Regimentsjaardag in 2014 bereid gevonden om geïnstalleerd te worden als beschermheer van alle generaties veteranen van het Regiment.

Z.K.H. Prins Jaime de Bourbon de Parme werkt bij het ministerie van Buitenlandse zaken en heeft ervaring met Defensie. Hij werkte eerst als eerste secretaris van de Nederlandse ambassade in Bagdad, daarna als politiek adviseur van een militaire vredesmissie in Pol-e Khomri in de provincie Baghlan in Afghanistan. Z.K.H. Prins Jaime de Bourbon de Parme was tot de zomer van 2007 gedetacheerd bij het kabinet van eurocommissaris Neelie Kroes in Brussel en keerde vervolgens terug naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. In februari 2014 werd hij benoemd tot Nederlands ambassadeur bij de Heilige Stoel in Rome. Eind 2018 startte hij met een nieuwe functie als Senior Advisor Private Sector Partnerships voor de UNHCR in Geneve. 

image description
image description