Vereniging van Oud Strijders van de Indië-bataljons van het Garderegiment Prinses Irene

De vereniging is opgericht op 27 juni 1994 en fungeert als een samenwerkingsverband van de vijf afzonderlijke reünieverenigingen. 
Doel: "De geschiedenis van het Regiment levend te houden, tradities te handhaven en de krachten van de 5 Indië-bataljons te bundelen, in een vereniging, waardoor tevens de communicatie met het parate bataljon beter gestroomlijnd zal zijn."

Rustend voorzitter:                        H. Vleeming
Rustend secretaris:                       T.H.J. van Alst
Rustend lid:                                    W.G. ter Horst
Penningmeester & coordinator:   N.G.J. Hooft