Nieuwsbrief 2020 Vrienden van de voormalige Westenbergkazerne Schalkhaar

logo_vrienden_westenberg_kazerne

Beste Vrienden en Vriendinnen van de voormalige WBK.
Deventer, december 2020
Wat een idioot jaar was 2020. Waren we begin maart nog net op tijd met onze jaarlijkse reünie, meteen daarna brak alsnog het “feest” los. Niets mocht of kon meer, teneinde de besmettingen met COVID-19 maar in te dammen.

Trouwerijen, huwelijksfeesten werden allemaal afgezegd, FLO-feestjes geannuleerd, meetings en vergaderingen moesten ineens online. Sportclubs werden gesloten, competities voortijdig beëindigd en vakanties moesten hals-over-kop worden geannuleerd. En niet te vergeten....alles wat met horeca te maken had moest dicht. En dat alles niet één maar twee keer dit jaar. Geen wonder dat vele bedrijven, groot, middel of klein, op omvallen staan of inmiddels al failliet zijn. Een jaar waarin we anderhalve meter afstand van elkaar moesten houden, slechts weinig mensen konden ontmoeten en zo veel mogelijk moesten thuisblijven of anders thuis werken. En nu allemaal ook nog met een mondmasker op in het ov en openbare ruimten. Ik kan nog wel even doorgaan, maar duidelijk is dat het Corona-virus sinds maart een enorme impact heeft gehad op ons dagelijkse leven. En richting Kerst lijkt het nog weer erger te worden.

Helaas heeft Corona ook vele slachtoffers gemaakt. Het meest trieste is misschien wel dat vele ernstige slachtoffers moederziel alleen op een IC moesten sterven vanwege risico op besmetting. En zij die er niet aan zijn overleden, zijn vaak fysiek zwaar getroffen en hebben nog zeer lang revalidatie nodig. Toch hebben wij (als bestuur) weinig meldingen van overleden leden gehad, maar wellicht ook heeft familie of hebben nabestaanden gewoon verzuimd dit aan ons door te geven.

Inmiddels zijn er vaccins beschikbaar en wordt op korte termijn begonnen met inenten. Maar daarmee is COVID-19 natuurlijk niet uit de wereld en daarbij, hoelang duurt het voordat het normale leven zijn loop weer neemt? Voordat het veilig genoeg is om feestjes te houden met 100 gasten? Dat we geen “boks” meer hoeven te geven, maar een knuffel of een ferme handdruk? We weten het echt niet en kunnen hooguit uitgaan van aannames.

Tóch hebben we alvast bij onze vaste locatie, de Officierscantine op de Knobbel (’t Harde), een datum gereserveerd voor onze jaarlijkse reünie. Komend jaar alweer de 30ste.
Een extra feestelijke gebeurtenis vinden wij. Als datum houden we donderdag 8 april 2021 aan. Gewoon, omdat het plannen voor (oud-) militairen nu eenmaal altijd doorgaat. Maar of het allemaal door kan gaan, zullen we pas vlak van tevoren weten. Daarom zullen we de betalingen ook pas in een zeer laat stadium van jullie vragen. En uiteraard ontvangt iedereen op de ledenlijst tijdig een officiële uitnodiging. Daarbij hopen wij op een extra grote opkomst. Ook van diegenen die afgelopen ke(e)r(en) hebben moeten missen. Waarbij we ons terdege realiseren dat het voor enkele ouderen onder u fysiek en/of geestelijk niet meer mogelijk zal zijn om aan dergelijke gebeurtenissen deel te nemen.

Ander nieuws (of eigenlijk ouds) en weetjes

  • Er zit naast onze 30ste reünie nog een ander evenement aan te komen. Komend jaar zal, ijs en weder dienende, het 80-jarige bestaan van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene worden gevierd op 28 augustus. De exacte vorm is nog niet bekend, maar de eerste besprekingen zijn gaande. Het 17e Pantserinfanterie Bataljon uit Oirschot heeft, zoals bekend, al jaren geleden de traditie overgenomen en zal uiteraard leading zijn in de organisatie. Bestuurslid John Lagaune is onze vertegenwoordiger bij de vergaderingen. Zodra meer bekend is, zullen we u informeren. Bijgaand een bijna 30-jarige foto van de Normandië-estafette (gemaakt in Courseulles Sur Mer) t.g.v. het 50-jarige bestaan in 1991. Helaas zijn (voor zover ons bekend) 4 deelnemers daaraan inmiddels overleden.
VWBK
VWBK
  • Hoewel af en toe een ouder lid wegvalt, hetgeen triest maar onvermijdelijk is, blijft het totale aantal “leden” nog steeds vrij stabiel op circa 225. Dat komt omdat er ook af en toe nog enkele oud-Westenbergers in beeld komen, die nooit benaderd zijn.
  • Helaas zijn ons ook, voor zover ons bekend, twee leden ontvallen in het afgelopen jaar:
image description
Jan van der Meer, reserve-officier (aan Corona)
image description
Ruud van Hal, opc-instr (na langdurig ziekbed)
  • Mocht u weet hebben van meer overleden leden, meld het ons s.v.p. Af en toe bereiken ons ook berichten over leden die (door ouderdomsziektes) niet meer in staat zijn te komen op reünies. Als het uzelf of uw familielid/partner betreft, laat svp ook dat even weten.
  • Ik wil u nogmaals verzoeken adreswijzigingen en gewijzigde email-adressen (zeker als u de dienst heeft of gaat verlaten) aan mij door te geven.
  • Nog even een weetje: waarom drinken we als Fuseliers op onze reünies nou juist een glaasje Calvados? Nou, omdat de Brigade Prinses Irene in 1944 aan land kwam bij het dorpje Courseulles-Sur-Mer (Normandië). En dat ligt in het district Calvados, waar deze drank wordt gemaakt.

- Kijkt u voor actueler nieuws of onderlinge contacten ook eens op de Facebookpagina Vriendenkring v.d. vm Westenbergkazerne. De pagina is uiteraard alleen bedoeld voor leden van de Vriendenkring, niet voor oud-dienstplichtigen. Met enige regelmaat krijg ik nog verzoeken van oud-dienstplichtigen, maar als we die erbij zouden voegen loopt het ledenbestand al gauw in de vele honderden. Op de Facebookpagina 13 Painfbat GFPI

Westenbergkazerne kunt u wél contacten leggen met oud-dienstplichtigen van toen. Namens het bestuur.

Gert Krijnsen, secretaris.

VOLO et VALEO

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT