Verantwoording Webshop GFPI

Webshop GFPI wordt beheerd door algemeen nut beogende instelling (ANBI) Stichting Brigade en Garde Prinses Irene, heeft geen winstoogmerk en betaalt derhalve geen BTW.

Doelstelling

Webshop GFPI voorziet in de behoefte van met name veteranen en post-actieven aan Regimentsgerelateerde artikelen, zoals invasiekoorden en dergelijke. Al deze zaken en meer zijn door middel van de webshop tegen kostprijs aan te schaffen. Hierdoor vervult Webshop GFPI een rol in het vinden, binden, boeien van zowel onze veteranen als onze post-actieven en het geven van erkenning en waardering. Ook doet de webshop een bijdrage aan veteranenzorg, doordat eventuele opbrengsten die overblijven na aftrek van de kosten, ten goede komen aan het Steunfonds van ons Regiment. Wilt u rechtstreeks doneren aan ons steunfonds, dan kan dat hier.

Verantwoording

Het doel van de Stichting Brigade en Garde is het adviseren en ondersteunen van de Commandant van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene bij de handhaving en beleving van de geschiedenis en de traditie van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en haar stamonderdelen. Verder steunt de Stichting Brigade en Garde actief dienenden, veteranen en post-actieven van het Garderegiment. Met het beheren van Webshop GFPI draagt de Stichting bij aan dit doel.

Om haar doelen te behalen kan de Stichting Brigade en Garde gebruik maken van faciliteiten van het ministerie van Defensie, zoals gesteld in VS 2-1100, hoofdstuk 91.1/1, paragraaf 10.

Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr 8160.60.368). Meer informatie over ANBI en de statuten van onze Stichting vindt u hier.

BTW

De diensten en daarmee samenhangende levering van goederen van organisaties die collectief belangen behartigen voor hun leden zijn vrijgesteld van btw. Het gaat om bijvoorbeeld goede doelen, werknemersorganisaties en religieuze instellingen. Zie hiervoor de website van de Belastingdienst.

Stichting Brigade en Garde voldoet aan de voorwaarden voor de vrijstelling van btw:

  • De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr 8160.60.368).
  • De activiteiten worden gedaan voor het collectieve belang van de geledingen van de Stichting.
  • De Stichting heeft geen winstoogmerk.
  • Het beheer en bestuur van de Stichting Brigade en Garde wordt geheel door vrijwilligers gedaan die geen rechtstreeks belang hebben bij de resultaten van de organisatie.

Informatie