Klachten en vragen

Deze webshop wordt bijgehouden door vrijwilligers die hun uiterste best doen om alle bestellingen zo goed mogelijk te behandelen. Heeft u klachten of vragen over producten of over andere zaken op onze webshop neem dan contact met ons op.

Klachtenprocedure

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend via info@fuseliers.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  2. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

  • Telefoonnummer: 0889 515 682, bereikbaar op dinsdag- en donderdag ochtend van 08:00 - 13:30;
  • E-mailadres: info@fuseliers.nl.
  • Postadres: 17 Painfbat GFPI, Hoofd Sectie S1, Antwoordnummer 1009, 5688 ZW, Oirschot.

Rechten en plichten

Rechtspositie

Naam ondernemer: Stichting Brigade en Garde Prinses Irene;

  • KvK-nummer: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 41244193;
  • ANBI-nummer: Stichting Brigade en Garde Prinses Irene is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling met nummer 8160.60.368.