Herdenking bevrijding Beringen

Vaandeldrager

Woensdag 6 september werd de bevrijding van Beringen in 1944 herdacht. Hierbij waren aanwezig de Vaandeldragers, Bravo Compagnie en verschillende delegaties uit Nederland en België.

Dominee-aalmoezenier de Ridder sprak tijdens de mis over de vele soldaten die destijds zijn gesneuveld. Onder leiding van de Bravo Compagnie trok het gezelschap gezamenlijk naar het Bering's oorlogsmonument. Na een aantal toespraken zijn er door verschillende genodigden kransen neergelegd.

Tot slot werd 'The Last Post' gespeeld gevolgd door een minuut stilte.

image description
image description
image description
image description

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT