Column van de voorzitter van de VOS KNBPI

VOS KNBPI logo

Start 2018

Start 2018

Hopelijk hebt u een heerlijk Nieuwjaar kunnen vieren. Het weer werkte in ieder geval mee en dat heeft tot de tweede helft van februari geduurd. Nu begint men weer te denken aan bevroren buitenbanen en een enkeling hoopt dat er dit jaar een Elfstedentocht wordt gehouden, maar dat kansje is maar erg klein. De uitgezonden Fuseliers houden het nog even zomers. Zij hebben natuurlijk ook wat gemist, als zij vóór 11 januari waren vertrokken. Er werd een voortreffelijke verjaardag gevierd en het weer werkte mee. De meeste uitgezonden Fuseliers zijn omstreeks april weer thuis en kunnen dan weer op de 4de mei mee herdenken en op 5 mei de bevrijding van ons land gaan vieren.

Kalender

• Op 8 mei zal in Den Haag omstreeks 1100 uur de binnenkomst van de Irene Brigade in 1945 worden herdacht bij de maquette in het centrum en om 1300 uur bij het Bevrijdingsmonument aan het Nassauplein.

• Op 10 mei zal door de garderegimenten in Den Haag, in de Kloosterkerk, het traditionele bevrijdingsconcert worden georganiseerd.

• U hebt natuurlijk bij 18 mei al in uw agenda genoteerd dat er in Oirschot voor alle veteranen een reünie wordt georganiseerd. Ik heb al begrepen dat er ook op die datum voor een enkeling andere plannen staan genoteerd. Ik hoop dat u allen op de 18de mei een heerlijke dag zult hebben.

• Op 24 mei is er weer een beëdiging en koorduitreiking in Colijnsplaat.

• Op 1 juni zal bij het Militaire Museum in Soesterberg (op de oude vliegbasis) het 70 jarig bestaan van de garderegimenten worden gevierd. Daarna hebt u vast al weer een nieuwe Vaandeldrager gekregen om uw agenda bij te werken, zodat u niets hoeft te missen. Ik hoop dan ook dat u bij alle gelegenheden aanwezig kunt zijn.

Ik kijk naar u uit.

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT