Van de Regimentscommandant

Overste Grorissen

Het bataljon bevindt zich op vele sporen tegelijk. De D Compagnie opereert al geruime tijd in Afghanistan. Ik heb af en toe vanuit Mali contact met de compagniescommandant in Afghanistan. Het vergaat hen goed en de spirit is hoog. De internationale setting waarin zij zich bevinden, geeft ruim voldoende dynamiek.

LRRPTG-4

Van ons bataljon zijn de B Compagnie, delen van de D Compagnie, de bataljonsstaf en ik zelf operationeel in Mali. Wij worden ondersteund door o.a. verkenners van JISTARC

(Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), genisten, explosieven opruiming, Information Operations capaciteit, een Command Liaison Team en logistieke elementen. Ook ons vergaat het goed. Het is een team met vertrouwen in elkaar, bezieling, gedrevenheid en een grote mate van vindingrijkheid. Het is heerlijk om dit team te mogen dienen als commandant. Via sociale media zijn wij geregeld te volgen. Tevens sturen wij maandelijks een nieuwsbrief naar ons thuisfront. De Regimentskapitein verstrekt deze binnen ons Garderegiment. Verderop in deze Vaandeldrager kunt u een bewerkte versie hiervan lezen. Ook jullie zijn namelijk ons thuisfront!

Nederland

Maar het gros van het bataljon bevindt zich in Nederland onder leiding van de waarnemend bataljonscommandant Majoor Serge Maas. Uiteraard zijn onze Fuseliers volop bezig, maar wie kan u beter informeren dan de waarnemend commandant zelf. Vandaar dat Majoor Maas ook het woord tot jullie richt in de tweede helft van deze column.

Van de Waarnemend Bataljonscommandant

Het kerstverlof waar we met zijn allen aan toe waren, ligt al weer enige tijd achter ons. In dit verlof hebben we het detachement LRRPTG-4 uitgezwaaid en onze accu’s opgeladenoverbodige luxe, want ook in dit jaar wordt er veel van het Regiment gevraagd. Na een periode die zich kenmerkte door opwerktrajecten voor de missies RSM (Resolute Support Mission) en LRRPTG-4, wordt het langzamerhand tijd voor het bataljon om de focus te verleggen richting de omscholing op het Boxer-voertuig en het voorbereiden voor de twee rotaties enhanced Forward Presence (eFP) te Litouwen in 2019.

Rhino Bokaal

We begonnen het jaar eigenlijk zoals we 2017 afsloten. Na de Brigade-nieuwjaarsloop mocht ik als waarnemend bataljonscommandant op het brigadeappèl uittreden om de Rhino Bokaal in ontvangst te nemen uit handen van Commandant 13 Lichte Brigade. Deze prijs misten we nog in het inmiddels imposante rijtje van prijzen: Bartelsbeker, Zilveren Kijker, Menno van Coehoorn en Richterswedstrijden. Verder werd onze Eerste-luitenant Jim in ‘t Veld bekroond tot sportman van het jaar 2017.

Compagnieën

Zoals de regimentscommandant al schreef in zijn deel van het voorwoord, zal ik aangeven waar ons bataljon zich op dit moment mee bezig houdt. Delen van onze A Compagnie en de bataljonsstafstaf zijn recent teruggekeerd uit Afghanistan, waar ze door de D Compagnie zijn afgelost. Na een re-integratieoefening pakken ze de draad weer op en maken ze zich gereed om over enkele weken te starten met de Boxer-omscholing. Direct daarna zal de A Compagnie het opwerktraject starten om in de twee helft van 2019 als compagnie in Litouwen ingezet te worden als onderdeel van de missie eFP rotatie 7.

De C Compagnie is onlangs reeds begonnen met deze Boxer-omscholing en is al zoveel mogelijk begonnen in de samenstelling zoals ze de eerste helft van 2019 naar Litouwen gaan. Om tot een volwaardige compagnie te komen, is er een compleet peloton van de B Compagnie voor een langere periode gekoppeld aan de C Compagnie. Zij vormen nu gezamenlijk de eFP rotatie 6.

Momenteel is onze D Compagnie expeditionair ingezet in Afghanistan. Ik had het geluk om hen samen met onze bataljonsadjudant te mogen bezoeken. Tijdens dit werkbezoek was ik erg onder de indruk van de positieve sfeer en de flexibiliteit van de compagnie. Mooi om te zien hoe een compagnie in staat is internationale pelotons aan te sturen en zich weet te profileren in een setting waarin 21 landen betrokken zijn. Dit korte werkbezoek werd afgesloten met een carnavalsfeest waar de gehele compagnie met de ondersteunende eenheden bij aanwezig waren. Het verkenningspeloton van de D Compagnie rondde enkele dagen voor het werkbezoek hun eindoefening af en gaat binnenkort het zittende peloton aflossen.

Marnewaard

Zoals u kunt lezen, is het bataljon op vele fronten bezig. Ondanks dat hielden we in januari 2018 een oefening in Marnewaard met nagenoeg het gehele bataljon. Marnewaard leent zich bij uitstek voor het oefenen in bebouwd gebied. In de eerste week werd er op pelotonsniveau geoefend en was er een Tactische Oefening Zonder Troepen (TOZT) voor de kaderleden waarbij de nadruk lag op defensief optreden. Het weekend stond in het teken van bevelvoering en een welverdiende stapavond in Groningen. Na het uitslapen van de roes begon op zondag het tactisch gedeelte op compagniesniveau. Hierbij lieten we de C Compagnie vechten tegen een realistische oefenvijand, gespeeld door de B Compagnie. Tijdens deze week trainden beide partijen de offensieve en defensieve kant van het gevecht. Voor het eerst in zeer lange tijd vochten onze eenheden ook bij nacht. Dit was mogelijk, omdat, na lang wachten, de nieuwe nachtzichtmiddelen net voor de oefening werden uitgereikt. Het was een drukke, intensieve en realistische oefenweek, waarin veel geleerd werd. Het werd me daarnaast duidelijk dat de kennis van het optreden bij nacht door de lange afwezigheid van nachtzichtmiddelen erg laag was. Dit is logisch, aangezien veel manschappen en kaderleden dit gedurende de afgelopen jaren nooit reëel hebben kunnen oefenen. Daar kunnen we de komende periode mooi verandering in brengen.

Regimentsactiviteiten

Afgelopen periode mochten we ook tal van regimentsactiviteiten uitvoeren. In oktober hadden we een beëdiging en koorduitreiking in Tilburg, met daarbij het traditioneel nat maken van de koorden. Hier werden koorden uitgereikt aan nieuwe Fuseliers, maar ook aan alle personen die nu dienen onder onze regimentscommandant in Mali. In november had ik als waarnemend bataljonscommandant het voorrecht om met een delegatie van het bataljon, samen met Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes, Luitenant-kolonel b.d. Henk Laurens en zijn eega Monique, deel te nemen aan onze jaarlijkse herdenkingsreis naar Wolverhampton en Congleton. Het was een schitterend weekend dat in het teken stond van eren en herdenken, waarbij de gastvrijheid van beiden plaatsen zeker vernoemd mag worden. Op 11 januari hebben we traditioneel onze regimentsjaardag gevierd. Zoals gebruikelijk werd de regimentsjaardag opgestart met een ceremonie en kranslegging. Het was een mooie en sportieve dag met een geweldige opkomst van zowel jonge als oude veteranen.

Zoals u kunt lezen is ons regiment nog jong en springlevend en hebben we weer een mooie uitdagende periode in het verschiet. Het gaat u allen goed, leve het Regiment!

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT