Luitenant-kolonel Henk Laurens benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau

Het bestuur van de VVVGFPI was erg trots te mogen melden dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om een van onze leden - Luitenant-Kolonel Henk Laurens - te benoemen tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. In dit geval met de toevoeging "met de zwaarden".

Dit vond plaats op 25 februari tijdens zijn FLO-receptie in Havelte. Het bestuur feliciteert Henk en Monique van harte met deze bijzondere waardering en hoopt dat Henk nog lang van zijn pensioen kan genieten en nog heel lang en heel veel kan betekenen voor ons regiment in het algemeen en haar veteranen in het bijzonder. Namens het bataljon en het regiment was de Regimentsadjudant Corné Brands aanwezig.

image description
image description
image description

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT