Functieoverdracht van Bataljons- en Regimentsadjudant Joost aan Peer

Op deze zonnige namiddag vond op de bataljonsappélplaats de functieoverdracht plaats van de Bataljons- tevens Regimentsadjudant van Adjudant Joost aan Adjudant Peer.

Voor een aangetreden bataljon, (militair) genodigden en vrienden en familie nam Peer het stokje over van Joost. We nemen hierbij afscheid van een bijzondere Bataljonsadjudant. Zoals overste Niels hem omschrijft; altijd klaar om te sparren, te luisteren of te adviseren. Soms steunend, soms confronterend maar altijd met de juiste intentie. Een man met hart voor het Bataljon.

Joost opende zijn speech met de woorden; “mijn reis bij het Bataljon zit er op, maar mijn reis bij het Regiment uiteraard nooit”. Een korte terugblik van de afgelopen jaren van Joost als Bataljonsadjudant volgde. De inzet, passie, kameraadschap en vakmanschap van de Fuseliers maakt hem trots en wie wij als Fuseliers zijn. Met veel trots, vertrouwen en dankbaarheid draagt Joost, zoals hij het zelf omschrijft, de mooiste baan van de wereld over aan Peer.

Hierna volgde het officiële gedeelde van de functieoverdracht, aftredend Regimentsadjudant Joost overhandigde zijn functiestok aan Peer, de aantredend Regimentsadjudant.

Peer nam vervolgens het woord, waarin hij Joost bedankte voor zijn inzet voor onze Fuseliers, het Bataljon en het Regiment. Hij sprak de Fuseliers toe met de volgende woorden; “we gaan een uitdagende periode tegemoet, waarbij we samen gaan lachen, huilen, maar ook vechten. Ik zal er alles aan doen om te zorgen dat het wel en wee van ons Bataljon en Regiment in de hand is, maar hierin heb ik jullie wel nodig, want wij doen het samen”.

We sloten de ceremonie af met een toost Calvados. Namens het gehele Regiment wensen we beide heren veel succes in hun nieuwe rol.

Volo et Valeo, leve het Regiment.


image description
image description
image description
image description
image description
image description

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT