Beregoede prestaties Charlie Compagnie op ISK Harskamp

Certificering Charlie Compagnie

Drie eenheden van de Charlie-Beren-Compagnie zijn woensdag schiet-technisch gecertificeerd in een tactisch scenario. Zowel Eenheid 5, de Snipergroep en de aan de Compagnie gekoppelde Sectie Genie wisten aan de eisen van SICT te voldoen.

Eenheid 5

Eenheid 5 van de Charlie Compagnie beet het spits af op baan Alpha. Aan hen de taak om zich zowel statisch als defensief op pelotonsniveau (niveau III) te bewijzen. 85% van de doelen werd getroffen door de Eenheid. Dit resultaat werd beloond met de eindbeoordeling ‘ruim voldoende’. Daarmee is Eenheid 5 nu officieel niveau III gecertificeerd. Compagniescommandant Majoor Kerstens liet in eerste reactie weten dat hij trots is op deze prestatie van zijn Eenheid: “De Pelotonscommandant heeft op basis van snelle analyse en besluitvorming laten zien dat hij tot de juiste tactische oplossing kan komen. Met zijn Groepscommandanten heeft hij door directieve gevechtsleiding gedisciplineerd en gecoördineerd het vuren door het Peloton aangestuurd. Het resultaat, daar mogen ze zeker trots op zijn: ’n dikke ruime voldoende tot goed. #Trots op de kerels. “

image description
Certificering Eenheid 5
image description
Certificering Eenheid 5

Snipergroep

Hierna was het de beurt aan de Snipergroep. Zij vochten, eveneens op baan Alpha, voor een niveau II certificering. En dat met succes. De Snipers wisten maar liefst 94% van de doelen te neutraliseren, wat goed is voor de eindbeoordeling ‘goed’. Hiermee doet de Snipergroep zijn naam eer aan. De eindbeoordeling goed wordt maar zelden toegekend. Vaak blijft het bij een ‘ruim voldoende’, kan ook het SICT beamen. Plaatsvervangend Groepscommandant Vincent schrijft dit succes toe aan de vele oefeningen die de Snipers hebben doorlopen. “Dan mogen we eindelijk eens met scherp en dan gaan we ervoor”?.

image description
Certificering Snipergroep
image description
Certificering Snipergroep

Geniepeloton

Als laatste werd het Geniepeloton op de proef gesteld. Dit Peloton valt officieel niet onder de Charlie Compagnie, maar is voor de aankomende missie op Curaçao tijdelijk bij de Beren ingedeeld. Ook de Genisten bleken het schiet-technische Infanteristenoptreden goed onder de knie te hebben. Zij wisten ook 85% van de doelen uit te schakelen en werden eveneens beloond met een ruime voldoende. “De kracht van geïntegreerd samenwerken”?, aldus Pelotonscommandant Herbert. Hij pleit dan ook voor een intensievere samenwerking tussen het Genie- en Infanterie optreden, óók tijdens schietoefeningen.

image description
Certificering Geniepeloton
image description
Certificering Geniepeloton

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT