Voor een zo goed mogelijke belangenbehartiging van onze veteranen is de VVVGFPI aangesloten bij het Veteranenplatform (VP, rechtspositie), Veteraneninstituut (Vi, zorg), Gemeenschappelijk Overleg Regimenten en Korpsen Koninklijke Landmacht (GORK KL, faciliteiten), de "steunfondsen" GFPI (financiële ondersteuning) en de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene (samenwerking binnen het Regiment).

ANBI

De VVVGFPI is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr. 8217.93.111). Het actuele beleidsplan VVVGFPI is inzichtelijk op deze pagina (links boven). De VVVGFPI is geen verdienmodel en kent geen financieel beloningsbeleid.

De VVVGFPI heeft een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers die de diverse missies of inzet­gebieden vertegenwoordigen en heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Alle bestuurs­leden beschikken daarom over een actuele Verklaring Geen Bezwaar (VGB) of Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Alle bestuursleden treden elke drie jaar af - cfm een schema van aftreden - en mogen zich op de Algemene Ledenvergadering herkiesbaar stellen.

Financiele verantwoording wordt jaarlijks (tijdens de Algemene Ledenvergadering) door het bestuur d.t.v. een kascommissie aan de leden afgelegd. De actuele balans kunt u opvragen via de secr: vvvgfpi@fuseliers.nl.

Kamer van Koophandel (KvK)

De Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17273694

Bemiddeling

Heb je een verschil van mening met Defensie? De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) is er voor jou om te bemiddelen in zijn hoedanigheid als Inspecteur der Veteranen. Ook familieleden van veteranen en burgers kunnen bij de inspecteur terecht. Hij bemiddelt en treedt ook op als adviseur van de minister als het gaat om veteranenaangelegenheden.

Bezoekadres:
Landgoed De Zwaluwenberg
Utrechtseweg 225
1213 TR Hilversum

Telefoon: (035) 577 66 33
E-mail: igk@mindef.nl