Ben jij die veteraan die collega veteranen en hun relaties wil helpen?

Nuldelijnsondersteuning

Misschien ben jij dan de geschikte kandidaat om je aan te melden voor de opleiding tot veteranenondersteuner (VO). Na de opleiding en certificering maakt je deel uit van het landelijk in regio’s ingedeelde netwerk dat vanuit het NLVi beschikbaar is om collega veteranen of hun relaties te ondersteunen.

De VO draagt zorg voor beschikbaarheid van laagdrempelig contact met veteranen en/of hun relaties. Door middel van gesprekken die aansluiten bij de behoefte van de ander wordt ondersteuning geboden in de vorm van: een luisterend oor, het geven van passend advies of door hen in contact brengen met de juiste zorg/hulp verleners. Bij een duidelijke ‘hulpvraag’ zal de VO adviseren het Veteranen Loket te contacten. Op verzoek van MW, ZC of GV, en in overleg met de Regiocoördinator(s) kan de VO gevraagd worden ondersteunende taken rond de zorg aan een veteraan uit te voeren. Daarnaast zorgt de VO voor een juiste melding en registratie van de gesprekken bij het regionale coördinatieteam en in het NOS-registratiesysteem. (Disk-V)

De tweedaagse opleiding met avondprogramma en overnachting is op 26 en 27 oktober 2023. Daarna is er nog een afsluitend deel op 12 januari 2024.

Heb je interesse in dit mooie en dankbare werk van veteranenondersteuner, neem dan uiterlijk 25 augustus contact op met de coördinator nuldelijnsondersteuning VVVGFPI, Henk Laurens door een mail te sturen naar nuldelijns.gfpi@gmail.com.

Toelating tot de opleiding nuldelijnsondersteuning is afhankelijk van selectie door de landelijk coördinator en de behoefte uit de regio’s.

« GA TERUG NAAR HET NIEUW VAN VVVGFPI