Geachte regimentsgenoten,


Het bestuur nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering en de kameraadschappelijke maaltijd van onze vereniging op donderdag 10 oktober a.s.

Dit jaar wordt u voor de ontvangst van de algemene ledenvergadering en het aperitief voorafgaande aan onze kameraadschappelijke maaltijd verwacht in restaurant “Vingerhoeds”. Vervolgens zal hier ook de kameraadschappelijke maaltijd plaatsvinden.

Programma:

17.30 uur               ontvangst ALV
18.00 uur               aanvang ALV
18.25 uur               groepsfoto
18.30 uur               ontvangst genodigden / aperitief
19.15 uur               aanvang diner
24.00 uur               einde diner / aansluitend gezellig samenzijn
01.00 uur               sluiting

 

Namens het bestuur,

Mathijs Creemers
Secretaris