Geachte regimentsgenoten,


Het bestuur nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering en de kameraadschappelijke maaltijd van onze vereniging op donderdag 5 oktober 2023.

Dit jaar wordt u voor de ontvangst van de algemene ledenvergadering en het aperitief voorafgaande aan onze kameraadschappelijke maaltijd verwacht in Restaurant Hoeve 1827. Vervolgens vindt hier de kameraadschappelijke maaltijd plaats.

Programma:

16.00 uur    ontvangst ALV
16.30 uur    aanvang ALV
17.00 uur    ontvangst genodigden / aperitief
17.10 uur    groepsfoto
18.30 uur    aanvang (walking) diner
22.15 uur    einde diner / aansluitend gezellig samenzijn
01.00 uur    sluiting

 

Namens het bestuur,

Secretaris VVOGFPI