Geachte regimentsgenoten,


Wederom een jubileumjaar! Allereerst voor onze vereniging, die 65 jaar geleden werd opgericht, 19 januari 1952 te Utrecht. Voor het parate Bataljon (en Regiment) is het 25 jaar geleden dat de tradities van 13 Painfbat GFPI, op 10 juli 1992, werden overgedragen aan 17 Painfbat GFPI en de ‘zetel’ van ons Regiment verplaatst werd van Schalkhaar naar Oirschot.

Het bestuur nodigt u dan ook van harte uit voor de algemene ledenvergadering en de kameraadschappelijke maaltijd van onze jubilerende vereniging op donderdag 26 oktober a.s.

Zoals inmiddels gewend, wordt u voor de ontvangst van de algemene ledenvergadering en het aperitief voorafgaande aan onze kameraadschappelijke maaltijd verwacht in het Proeflokaal “Van de Oirsprong”. Voor de kameraadschappelijke maaltijd verplaatsen we daarna naar het restaurant “Hof van Solms”.

Programma:
17.30 uur                ontvangst ALV
18.00 uur                aanvang ALV
18.30 uur                ontvangst genodigden / aperitief
19.45 uur                aanvang diner
24.00 uur               einde diner / aansluitend gezellig samenzijn
01.00 uur               sluiting

 

Namens het bestuur,

Peter Aerts
Secretaris