UITNODIGING EN AGENDA ALV 2023

Hierbij nodig ik u uit voor de aankomende Algemene ledenvergadering op donderdag 5 oktober 2023. Hieronder staat de agenda weergegeven.

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen Voorzitter
  3. Verslag vorige vergadering (link volgt)
  4. Ingekomen stukken
  5. Mededelingen Regimentscommandant
  6. Financieel verslag penningmeester (link volgt)
  7. Kascontrolecommissie o.l.v. Majoor der Fuseliers Remco Colier (link volgt)
  8. Bestuurswissel, Kap der Fus b.d. René van Bergen Henegouwen voordragen tot nieuwe secretaris
  9. Rondvraag
  10. Sluiting