UITNODIGING EN AGENDA ALV 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de aankomende Algemene ledenvergadering op donderdag 10 oktober 2019. Hieronder staat de agenda weergegeven. Ik vraag uw aandacht en mogelijke reactie op punt 8 van de agenda.

  1. Opening
  2. Mededelingen Voorzitter
  3. Verslag vorige vergadering (link)
  4. Ingekomen stukken
  5. Mededelingen Regimentscommandant
  6. Financieel verslag penningmeester
  7. Kascontrolecommissie o.l.v. Lkol der Fuseliers b.d. Pieter van Heeswijck
  8. Rondvraag
  9. Sluiting