UITNODIGING EN AGENDA ALV 2017

Hierbij nodig ik u uit voor de aankomende Algemene ledenvergadering op donderdag 26 oktober 2017 en treft u aan de agenda. Ik vraag uw aandacht en mogelijke reactie op punt 8 van de agenda.

 1. Opening
 2. Mededelingen Voorzitter
  1. In memoriam:
   1. De heer  A.L. Speijers (oud Officier 13 Painfbat GFPI)  5 februari 2017
   2. Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. W. Kool                    23 juni  2017
   3. Kapitein der Fuseliers b.d. A.J.R. Hamming                       12 juli 2017
   4. Generaal-majoor der Fuseliers b.d. A.P.A van Daalen                 15 juli 2017
  2. Overig
    
 3. Verslag vorige vergadering
 4. Ingekomen stukken
 5. Mededelingen
  1. Voorzitter
  2. Regimentscommandant
 6. Financieel verslag penningmeester
 7. Kascontrolecommissie o.l.v. Luitenant-kolonel der Fuseliers Andy van Dijck
 8. Bestuursverkiezing:
  1. Secretaris aftredend
   1.  Voordracht Kapitein der Fuseliers Mathijs Creemers
   2. Eventuele kandidaten kunnen zich aanmelden voor 12 okotober a.s. via vvogfpi@fuseliers.nl
  2. Voordracht algemeen bestuurslid Majoor der Fuseliers Benjamin Hoeberichts
  3. Voorzitter aftredend in 2018
 9. Rondvraag
 10. Sluiting