Verslag van de op 3 november 2016 gehouden Algemene Ledenvergadering (ALV).


Opening
Voorzitter opent om 18.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom. Een speciaal woord van welkom voor de dragers Gouden Fuseliersspeld. Er zijn 57 leden aanwezig.

Verslag vorige vergadering
Er zijn geen bemerkingen op het verslag.

Ingekomen stukken
Geen

Mededelingen van de voorzitter

 • In memoriam:
  • Kolonel der Fuseliers b.d. Ton Herbrink (KNBPI, prominent lid VOS KNBPI en drager gouden Fuselierspeld)
  • De Heer Jan Elbers (lid 6 GRPI, 1e voorzitter VOSIB GRPI, drager gouden Fuselierspeld)
 • Het geplande middagprogramma (schietvaardigheid/demonstratie handvuurwapens) is helaas niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen
 • Voorzitter verzoekt de heren (res Majoor der Fuseliers b.d.) Ton Vermeulen en (Aalmoezenier, Kolonel b.d.) Jan van Lieverloo de zaal te verlaten en deelt mede dat beide heren door het bestuur worden voorgedragen voor de gouden Fuselierspeld 2016. Nadat voorzitter de voordrachten heeft voorgelezen stemt de vergadering onder luid applaus hiermee in. De voorzitter, samen met Helga van Stratum en Nelleke Swinkels, speldt daarna het ‘kleinood’ op bij beide heren.

Mededelingen Regimentscommandant  (Luitenant-kolonel der Fuseliers Haran Gorissen)
Terugblik november 2015 - oktober 2016

 1. Generaals, kolonels, mevrouw, mijne heren, dit is mijn eerste ALV VVOGFPI en zoals gebruikelijk blikt de Regimentscommandant met u terug op de gebeurtenissen en krijgsverrichtingen in het afgelopen jaar van ons bataljon binnen ons Regiment. Dit doe ik dan ook met veel genoegen en trots. Ik kan zeggen dat het achterliggende jaar uitdagend en druk is geweest. De focus van de eenheid lag bij het opwerken van het bataljon naar niveau vier en vijf als eerste gemotoriseerde pantserinfanterie eenheid. Een mooie doch complexe opdracht. Daarnaast bestond het Regiment dit jaar 75 jaar en zijn weer de nodige ceremoniële en Regiments-activiteiten ontplooid.
 2. Ik start mijn terugblik in november en december van het vorige jaar toen het bataljon nog onder leiding stond van mijn voorganger, lkol Nico Boom. Naast Regimentsactiviteiten –zoals de best bezochte kameraadschappelijke maaltijd in jaren en de Herdenking in Wolverhampton/Congleton- werd er druk geoefend door de compagnieën met het nog verder te ontwikkelen gemotoriseerde concept.
 3. Het jaar 2016 begon op nieuwjaarsdag met een domper door het overlijden van onze collega Alwin Roosenburg. Ceremonieel begeleid door een draagploeg en erecouloir van zijn eigen naaste collega’s van de Delta-compagnie, werd Alwin op 9 januari op waardige wijze naar zijn laatste rustplaats gebracht.
 4. Een paar dagen later stond het bataljon op 11 januari stil bij de 75e Regimentsverjaardag door middel van een bijzonder appel met daarin een dodenappel en kranslegging. Dit jaar was er geen Regimentsjaardag met sportprogramma, vanwege de samenvoeging van alle festiviteiten rondom 75 jaar GFPI in mei jl, waarover later meer. Ook zonder sportdag werd -op 8 januari- uiteraard wel de Regimentscross gelopen om de Generaal-majoor Hemmes-trofee, waarmee deze keer de Alfa-compagnie er vandoor ging.
 5. De maanden januari, februari en maart stonden in het teken van het trainen op pelotonsniveau -zowel tactisch als schiet-technisch- voor de Alfa-, Bravo- en Delta-compagnie. De Charlie-compagnie werkte deze maanden toe naar het compagniesniveau. In maart vond verder ook de beëdiging en koorduitreiking plaats in Colijnsplaat, waarbij ik zelf toe mocht treden tot het Regiment en mijn koord -ontvangen uit handen van Gen Maj Hemmes persoonlijk- nat mocht maken. Ten slotte ging de nieuwe website www.fuseliers.nl online. De site heeft zijn waarde al bewezen door onder andere het aanmelden voor 75 jaar GFPI en voor deze Kameraadschappelijke Maaltijd via deze site.
 6. April was de maand waar het bataljon vier weken achtereen aanwezig was in de Marnewaard. Alle compagnieën doorliepen een intensief programma op het gebied van Optreden Verstedelijkt Gebied (OVG), afgesloten met een actie op compagniesniveau. De Charlie-compagnie kon hun harde werk van de periode daarvoor te gelde maken tijdens de compagniescertificering, die zij uiteindelijk als eerste Nederlandse gemotoriseerde eenheid behaalde. Een prima prestatie.
 7. Traditioneel was de maand mei de maand van diverse herdenkingen. De Vaandelplaatsen, Wageningen en Den Haag werden bezocht. De meest bijzondere Regimentsactiviteit dit jaar was zonder twijfel 75 jaar GFPI “Groots in het Groen”, dat -verdeeld over drie dagen- in het centrum van Oirschot gevierd werd. Hoogtepunten waren de ceremonie, het defilé en de reünie op 14 mei. Deze activiteiten werden -ondanks het matige weer- door meer dan 2000 oud-strijders, veteranen, oudgedienden, Fuseliers en hoogwaardigheidsbekleders bezocht. De aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene maakte het evenement compleet. Deze bijzondere gebeurtenis mag met recht “Groots” genoemd worden en ik wil vanaf deze plaats de projectgroep nogmaals danken voor hun harde werk.
 8. De laatste volle week van mei voerden de groepen van het bataljon oefening Strong Fusilier uit. In deze week werd onder andere gestreden om de Generaal van Besouw schiettrofee, die werd gewonnen door de Bravo-compagnie. Tevens werd de nieuwe Regimentsmess “Congleton” geopend met een gezellige barbecue.
 9. Helaas werd de maand mei afgesloten met een zwarte rand door het overlijden van de zeer geliefde oud-strijder Kolonel der Fuseliers b.d. Tony Herbrink. Zoals u allen weet, was hij de laatste oud-strijder die aanwezig was bij zowel de oprichting van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene als de gehele opmars door Frankrijk, België en Nederland in 1944 en 1945. De Bravo-compagnie verzorgde gedurende de uitvaart het indrukwekkende militaire ceremonieel. Ik wil u de boodschap die Tony zelf naliet, niet onthouden: “Vrede en veiligheid maak en beleef je samen. Hoe? Respect voor elkaar. Gun anderen een eigen mening, een eigen godsdienst en een eigen cultuur. Dat is niet altijd makkelijk, maar veel gemakkelijker, veel menselijker en veel goedkoper dan te moeten vechten voor de vrijheid”. Wij zullen Tony zijn warmte en bescheidenheid missen.
 10. Begin juni waren oud-strijders samen met onze Alfa-compagnie aanwezig bij de 72e herdenking van D-day. Wederom een indrukwekkende ceremonie met aansluitend een koorduitreiking op het strand van Arromanches en afsluitend een Vin d’Honeur aangeboden door de burgemeester. Tegelijkertijd beleefde de Bravo-compagnie een fysiek en mentaal klimprogramma in Bad Reichenhall. Op 25 juni vond de Nationale Veteranen-dag plaats in Den Haag alwaar onze Charlie-compagnie acte de présence heeft gegeven.
 11. In de laatste weken van juni ging het hele bataljon voor het eerst in meer dan een jaar tegelijk op oefening en wel in Beverlo. De Charlie-compagnie volgde een eigen programma ter voorbereiding op Compagnie in de West (CidW). De nadruk tijdens deze oefening lag op het gemotoriseerd trainen van met name het compagniesniveau met een laatste actie onder leiding van het bataljon. Tijdens deze actie werd de Alfa-compagnie als tweede gemotoriseerde eenheid gecertificeerd. De oefening werd afgesloten met een gezellige barbecue waarbij ook de Charlie-compagnie aansloot. Dit was tevens het informele afscheid van mijn voorganger, Nico Boom.
 12. Juli was voor mij persoonlijk een hele mooie maand. Ik mocht tijdens een Fuselierswaardige ceremonie het commando overnemen van mijn voorganger Nico Boom. Voor alles wat mijn voorganger voor het bataljon heeft betekend heb ik hem de Commanders Coin nr 031 overhandigd met de kenmerkende woorden: “troepencommandant, vasthoudend, tacticus en visionair.” Nico, via deze weg nogmaals dank! Tijdens de commando-overdracht -en in de Vaandeldrager- heb ik tevens mijn motto voor de komende jaren met u gedeeld: “Behoud vooral datgene dat goed is, zoek naar verbeteringen, pak uitdagingen en kansen aan en maak daarmee ons Regiment en bataljon nog professioneler!
 13. Direct na het welverdiende zomerverlof ging het bataljon wederom geheel op oefening als Battle Group met in totaal 900 man. Deze keer naar TA Oberlausitz aan de Duits-Poolse grens. De Field Training Exercise stond in het tekenen van gemotoriseerd optreden op compagnies- en bataljonsniveau. Tijdens deze oefening werden vele waardevolle lessen geleerd over het gemotoriseerde optreden, die ik meeneem bij het schrijven van het operationele concept Gemotoriseerd Optreden. Naast deze geleerde lessen, was deze oefening voor mij een uitstekend moment om het bataljon te leren kennen. Het was een genot om kennis te maken met de enorme drive van de fuseliers, de CAN DO mentaliteit, niet klagen-maar werken attitude, de bezieling, de wilskracht en de wil om beter te worden en de onderlinge kameraadschap. Ik kan daar van genieten en het geeft mij enorm vertrouwen in de toekomst met onze fuseliers. Aan ons personeel ligt het in ieder geval niet!
 14. Meteen aansluitend aan deze oefening was het tijd voor mijn eerste Prinsjesdag als commandant Binnenhof. De Charlie-compagnie leverde dit jaar de ereafzetting van het binnenhof en deed dit zoals van Fuseliers verwacht mag worden. Samengevat: Trots. Ook hierbij heb ik de kracht ervaren van ons regiment als bindende factor. De mannen moeten niet op het Binnenhof staan, nee ze willen daar staan. Zij stralen trots en respect uit zonder opdracht. Je moet geen onderdeel uitmaken van de vaandelwacht, je mag hier onderdeel van uitmaken. Je maakt niet alleen onderdeel uit van ons regiment, je bent het regiment. Al met al een genot om te ervaren.
 15. Naast voorgaande heeft het bataljon ook een personele bijdrage geleverd (of levert deze nog) aan diverse missies, zoals ACOTA in verschillende Afrikaanse landen, MINUSMA in Mali, ATFME in Jordanië en mijn voorganger bevind zich nu in Irak als hoogste Nederlandse militair bij CBMI; de Capacity Building Mission in Irak. Afgelopen twee weken is detachementen van CidW-23 naar Curaçao vertrokken. Ik wens onze mannen en vrouwen op missies uiteraard veel succes en fuseliersgeluk.
 16. Hetgeen ik niet onbenoemd wil laten is het winnen van de Menno van Coehoorn troffee door onze mortieristen, de 4e plaats op het militair wereldkampioenschap zwemmen door Kpl de Ruig, de eerste plek op de militaire vijfkamp door Kpl Ploem en de fantastische 4e plek van onze snipers bij de Best Sniper Squad Competition Europe. Allemaal fantastische prestaties waar wij als bataljon en regiment erg trots op mogen zijn. Deze mannen hebben het fuseliers visite kaartje uitstekend afgegeven.
 17. Ik rond mijn verhaal af met een doorkijk naar de komende periode. Het bataljon maakt zich op voor de laatste loodjes van dit jaar en de opstart van 2016. Deze maanden staan hoofdzakelijk in het teken van de operationele getraindheid op bataljonsniveau. De maanden november en december gaan wij dan ook aaneengesloten trainen in Bergen Hohne, Munster Sud, Klietz en GÜZ Altmark. In januari en februari 2017 zal het bataljon vervolgens nog deelnemen aan de FTX Bison Drawsko in Polen onder leiding van 43 Gemechaniseerde Brigade. Tegelijkertijd zijn we nu bezig  met het voorbereiden van twee opeenvolgende rotaties van de Resolute Support Mission (RSM) in Afghanistan. Hiervoor zijn onze Acie en Dcie door mij aangewezen. Zij zullen deze missie in 2017 en een deel van 2018 uitvoeren.
 18. U hoort vaak in de media dat het binnen Defensie als gevolg van de vele bezuinigingen triest gesteld is met de inzetbaarheid. Ik kan dat niet geheel ontkennen. Maar besef een aantal zalen (1) dit betreft vooral de materiele gereedheid. We komen inderdaad veel materiaal te kort. Dit heeft natuurlijk zijn uitwerking op de getraindheid (2) in politiek Den Haag is duidelijk een kentering waarneembaar. Voor de tweede maal op rij krijgt Defensie financiën op het budget erbij. Dit na 25 jaar alleen maar bezuinigen en inkrimpen. Het is nu de verkiezingen in 2017 afwachten. Maar veel partijen zien de noodzaak om meer te investeren in Defensie. Er schijnt dus licht aan het einde van de tunnel. De opwaartse weg is nog lang, maar de noodzaak om te bewandelen is evident. Laten we dus allen de schouders er onder blijven zetten. Ga niet mee met alle kommer en kwel! En onthoudt: we kunnen nog steeds heel veel. Veel als gevolg van betrokkenheid en loyaliteit van ons personeel. Zoals zojuist gememoreerd: aan onze fuseliers ligt het niet.
 19. Al met al: we gaan een uitdagende en interessante periode tegemoet waarbij mijn motto prima opgeld doet! Ik dank alle Regimentsgenoten die mijn voorganger, mijn eenheid en mij dit afgelopen jaar hebben gesteund in de uitvoering van onze taken. 

Mededelingen secretaris
Secretaris deelt mede dat hij in 2017 afscheid neemt als secretaris

Mededelingen Penningmeester

 • Financieel jaarverslag met toelichting (Majoor der Fuseliers Helga van Stratum)
 • Verslag kascontrole commissie o.l.v. Majoor der Fuseliers Frank Peeters

Bestuursverkiezing
Aftredend algemeen bestuurslid Luitenant-kolonel der Fuseliers Marcel Duvekot wordt bedankt voor zijn bijdrage aan het bestuur en de vereniging de afgelopen jaren. Onder luid applaus ontvangt hij van de voorzitter een fles Calvados.

Rondvraag
Geen en voorzitter sluit de vergadering.