Steunfonds Prinses Irene en het Generaal Noothoven van Goor Fonds

Door: Voorzitter Steunfonds Brigade-generaal der Fuseliers b.d. Arie T. Vermeij

Ter informatie breng ik ons Steunfonds nog maar eens onder uw aandacht, want steeds blijkt dat u niet helemaal op de hoogte bent van de mogelijkheden ervan. Het Fonds is oorspronkelijk ontstaan op basis van CADI-winsten tijdens de training van de Koninklijke Brigade Prinses Irene in de periode 1941 – 1944 in Engeland. Het steunfonds was initieel bedoeld om de studie te bekostigen van kinderen van de tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen mannen van de Irene Brigade. Maar dat is inmiddels niet meer aan de orde; overigens wordt nog wel één weduwe van de Irene Brigade ondersteund.

Mocht een (jonge) veteraan of ander (voormalig) lid van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene financieel vastlopen en nergens anders meer terechtkunnen (bij gemeente of andere overheidsinstanties), is het mogelijk om i.o.m. met een Nulde-lijns-helper (van de VVVGFPI) een verzoek voor een steundonatie of een lening in te dienen bij het bestuur van het Steunfonds. Dit geldt dus ook voor mannen/vrouwen die geen veteraan zijn, of uitgezonden zijn naar Litouwen of Curaçao. Verdere informatie hierover is te vinden op onze website www.fuseliers.nl

Ons advies is hier dan ook echt gebruik van te maken indien nodig. Als u mensen weet die het moeilijk hebben, wijs hen hier dan ook gerust op. En gelukkig zijn er uit ons Steunfonds inmiddels ook een behoorlijk aantal jonge veteranen ondersteund, zelfs veteraan Michael met een hulphond.

We zijn inmiddels heel blij dat de VVVGFPI ons jaarlijks structureel steunt, zodat wij vanuit kameraadschappelijk oogpunt de mensen die het nodig hebben ook in de toekomst kunnen blijven helpen.

Het zou overigens dan ook wel weer mooi zijn, als er door de actief dienenden zo nu en dan weer eens wat wordt bijgestort in ons Steunfonds. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door bij uw FLO-receptie, Commando-overdracht of een andere receptie of een jubileum niet te gaan voor veel flessen Calvados of wijn, maar als cadeautip een goed doel zoals het Steunfonds aan te prijzen of gewoon een collectebus/-doos op de receptie neer te zetten.

« GA TERUG NAAR HET NIEUW VAN STEUNFONDS