Jaarlijks organiseert het Genootschap Vrienden van de Fuseliers excursies een neemt zij deel aan activiteiten van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Op deze pagina en op onze agendapagina kunt u hierover informatie vinden.

Bezoek Nederlandse Defensie Academie

Op vrijdag 13 april jl. werden de leden van het genootschap ontvangen op het kasteel in Breda. Een verslag van dit bezoek volgt binnenkort.

kasteel breda nlda
kasteel breda nlda