Richtlijnen redigeren voor redacteur

Teneinde uniformiteit en leesbaarheid te verhogen, volgen hierna een aantal richtlijnen voor de redacteuren.
Deze richtlijnen voorkomen tevens dat de redactie onnodig en ongewenst artikelen moet gaan wijzigen en bevorderen daardoor het behoud van de originaliteit en intentie van de schrijver van het artikel. Artikelen dienen bij voorkeur, digitaal, als Word document te worden aangeleverd met de foto’s en afbeeldingen los bijgeleverd en niet in de tekst geplaatst.

 

Bijlage 1: Richtlijnen redigeren voor redacteur

Teneinde uniformiteit en leesbaarheid te verhogen, volgen hierna een aantal richtlijnen voor de redacteuren. Deze richtlijnen voorkomen tevens dat de redactie onnodig en ongewenst artikelen moet gaan wijzigen en bevorderen daardoor het behoud van de originaliteit en intentie van de schrijver van het artikel. Artikelen dienen bij voorkeur, digitaal, als Word document te worden aangeleverd met de foto’s en afbeeldingen los bijgeleverd en niet in de tekst geplaatst.

 1. Vorm:
  1. Lettertype: Arial 11
  2. Platte tekst, zonder opsomtekens, geen “harde returns” in de tekst, alinea aangeven met witregel;
  3. Titels: met hoofdletters en geen . (punt) op het einde.
 2. Foto’s, afbeeldingen:
  1. Foto’s en afbeeldingen van een zo hoog mogelijke resolutie en los bijleveren (niet in de tekst); 
  2. Naam van de foto moet overeenstemmen met aanduiding in tekst waar de foto geplaatst moet worden.
 3. Afkortingen:
  In principe worden afkortingen zoveel mogelijk vermeden om de leesbaarheid te verhogen. Indien afkortingen niet kunnen worden vermeden (te weinig tekstruimte) gelden de volgende richtlijnen:
  1. “Civiel”: zoals aangegeven in “het groene boekje”, afgesloten met een . (punt)
  2. Militair: zoals aangegeven in de DOCTRINEBULLETIN C-LWC 06, zonder . (punt). Rangen bestaande uit 2 delen, beginnend met een hoofdletter, tweede deel met kleine letters, aan elkaar geschreven (Lkol. Bgen etc.).
 4. Gebruik hoofdletters: hierbij volgen wij ook het “groene boekje”, uitzonderingen hierop zijn:
  1. Militaire functies met hoofdletter (Compagniescommandant etc.);
  2. Militaire rangen met hoofdletter, koppelteken en tweede deel rang kleine letters (Luitenant-generaal, Tweede-luitenant Sergeant-majoor etc.);
  3. Eenheidsaanduidingen met hoofdletter(s) (17 Pantserinfanteriebataljon van het Regiment Fuseliers Prinses Irene).
 5. Overigen (arbitrair vastgesteld):
  1. Bij elk artikel geven wij op de volgende wijze aan door wie het is geschreven: “Tekst: (voornaam) (achternaam) (rang voluit, evt. gevolgd door b.d. indien buiten dienst);
  2. Plm. Vervangen door ongeveer;
  3. Opsomming, geen 1ste maar 1e;
  4. Cijfers geheel uitschrijven, tenzij aanduiding eenheid (honderd, 17 Pantserinfanteriebataljon…);
  5. Bij gebruik persoonlijk voornaamwoord “u” geen hoofdletter;
  6. Volo et Valeo: schuin geschreven en met hoofdletters!