Richtlijnen redigeren voor redacteur

Teneinde uniformiteit en leesbaarheid te verhogen, volgen hierna een aantal richtlijnen voor de redacteuren.
Deze richtlijnen voorkomen tevens dat de redactie onnodig en ongewenst artikelen moet gaan wijzigen en bevorderen daardoor het behoud van de originaliteit en intentie van de schrijver van het artikel. Artikelen dienen bij voorkeur, digitaal, als Word document te worden aangeleverd met de foto’s en afbeeldingen los bijgeleverd en niet in de tekst geplaatst.