Deadlines Vaandeldrager

In onderstaande tabel vindt u de deadlines voor het insturen van artikelen voor De Vaandeldrager. Daarnaast vindt u ook de data wanneer De Vaandeldrager wordt verzonden.

Deadlines Vaandeldrager 2023 Deadline Kopij Verzenden

Nummer 142 (April)

Vrijdag 24 maart

Maandag 

Nummer 143Nummer 144