Deadlines Vaandeldrager

In onderstaande tabel vindt u de deadlines voor het insturen van artikelen voor De Vaandeldrager. Daarnaast vindt u ook de data wanneer De Vaandeldrager wordt verzonden.

Deadlines Vaandeldrager 2023 Deadline Kopij Verzenden

Nummer 145

Vrijdag 22 maart

Maandag 22 april

Nummer 146

Vrijdag 16 augustus

Maandag 16 september

Nummer 147

Vrijdag 15 november

Maandag 16 december