Museum
Museum

De korpsverzameling van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene ontstond in de vijftiger jaren op de Frederik Hendrikkazerne in Vught. Enkele malen verhuisde de verzameling en kwam tenslotte terecht op de zolder van het stafgebouw van de Westenbergkazerne in Schalkhaar.

In het verleden diende de Korpsverzameling van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene voornamelijk voor de eigen traditiebeleving. Jonge (dienstplichtige) Fuseliers leerden op deze wijze iets over geschiedenis en tradities van hun regiment. Ze kregen een uitleg en de objecten uit de verzameling dienden voornamelijk om dit te illustreren. Bezoek van buiten de kazerne was er meestal weinig. Hooguit van oud-strijders of andere deelnemers aan bijvoorbeeld een reünie.

Museum
Museum

Pelotonsgebouw

Vanaf 1992, na de verhuizing van Schalkhaar naar Oirschot, verandert de situatie sterk. De verzameling, vanaf dat moment Museum Brigade en Garde Prinses Irene geheten, wordt gehuisvest in een voormalig pelotons gebouw. Alle objecten worden gepresenteerd in vitrines en van een tekst voorzien. Op deze wijze kan ook een individuele bezoeker de collectie bezoeken en wel op een vaste dag per week, namelijk iedere woensdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Vernieuwde presentatie

De huisvesting in een gebouw midden op een groot kazerneterrein is echter niet ideaal. Als dan ook de mogelijkheid ontstaat om het museum te verplaatsen naar twee gebouwen vlakbij de hoofdingang van de kazerne, wordt deze kans onmiddellijk aangegrepen. Een volledig vernieuwde presentatie wordt uitgewerkt en vormgegeven.

Op 27 augustus 1999 wordt het eerste gebouw geopend, in aanwezigheid van de Bevelhebber Landstrijdkrachten, luitenant-generaal M. Schouten. Eind mei 2000 volgt het tweede gebouw en hiermee is het nieuwe museum weer gereed voor de toekomst. Vanaf 2005 is de regimentsverzameling opgenomen als Geregistreerd Museum in het Nederlands Museumregister.

Museum
Museum

Tijdsbeeld

Rode draad door de tentoonstelling is de "lappendeken van persoonlijke verhalen" van de mannen van de Prinses Irene Brigade. Zoveel mogelijk worden allerlei voorwerpen en documenten gecombineerd met de personen aan wie ze ooit toebehoorden. Zo wordt een beeld gegeven van die tijd en van de tradities die daaruit later ontstonden.

Door foto's, uniformen en allerlei "historische" souvenirs worden de herinneringen aan de Brigade, de Indiëbataljons, "de Westenbergse jaren" en natuurlijk de recente uitzendingen, levend gehouden en op een moderne manier gepresenteerd.

Uit de museumvitrine

In deze rubriek, te vinden via deze link: http://www.fuseliers.nl/uit-de-museumvitrine wordt elke Vaandeldrager een voorwerp uit de collectie van onze Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene belicht. Een voorwerp met een link naar het hedendaagse of naar de bestaande tradities bij het Garderegiment Fuseliers. Een stukje achtergrond en een uitdaging om het museum eens binnen te lopen. Dat kan iedere woensdag tussen 10 en 16 uur of op afspraak.

ANBI

Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Verplichte gegevens in het kader van de ANBI vindt u hier: https://www.fuseliers.nl/st-bg/anbi/

Hieronder een 360 graden video van het museum Brigade en Garde Prinses Irene

1e gebouw museum Brigade en Garde Prinses Irene

2e gebouw museum Brigade en Garde Prinses Irene

Bereikbaarheid

Eindhovensedijk 42
Oirschot
Noord-Brabant
5688 ZG

Telefoonnummer: 040-2665665 (woensdag van 10.00 tot 16.00 uur)
E-mail: museum@fuseliers.nl

Geregistreerd museum
Geregistreerd museum